Kontakt

Centrumsatsningar i investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten för 2014 innehåller en satsning på Säffle centrum om drygt 13 miljoner. Huvuddelen av summan går till en omläggning av Näsvägen, så att trafiken från E45 och Karlstadvägen leds över Nytorget vid fd. Sundsborgsskolan istället för genom rödljuset på östra Storgatan.

I nästa steg planeras det att investera ytterligare 4 miljoner 2015 till att skapa ett mer estetiskt tilltalande och trafiksäkert område på Östra Storgatan mellan Ica och Stora torget.

En miljon till andra centrumåtgärder

Utöver Näsvägen har ytterligare en miljon har satts av till centrumutveckling på investeringsbudgeten för 2014. Vad pengarna går till styrs av den utvecklingsplan för centrum som håller på att tas fram. Planen bygger bla. på de önskemål som ett antal invånare på kommunens uppmuntran lämnade in i somras.

Alla förslag som kommunens invånare med flera skickade in har lämnats över till landskapsarkitekt Louise Thyberg för vidareutveckling.

Såhär kommer det att se ut när nya Näsvägen är klar

Vad är skillnader mellan investeringar och drift

Kommunen beslutar varje år om två olika budgetar. En driftbudget som täcker kommunens årligt återkommande kostnader, och en investeringsbudget. Investeringsbudgeten innehåller om- och tillbyggnader av fastigheter, dyrare maskiner och inventarier samt större ombyggnationer av infrastruktur.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2021-01-11