Kontakt

Volvofabriken får nytt liv som företagshotell

Säffle kommun och Volvo har det senaste året arbetat mycket intensivt för att skapa nya arbetstillfällen i Säffle, bland annat genom nyetablering av företag. I somras annonserades de första frukterna av arbetet genom att Hanza och konsultföretaget ÅF flyttar in i Volvofabriken. Det har sedan tidigare även varit känt att Volvos recondverksamhet kommer att finnas kvar.

Den senaste tiden har förhandlingar genomförts med ytterligare ett företag inom tillverkande industri som vill etablera sig på området i samband med att de har expansionsplaner. Om allt går i lås är därmed Volvo Bussars fabrik i Säffle bara drygt ett år efter varselbeskedet återigen på väg att fyllas med hyresgäster.

– Det är mycket glädjande att se att lokalen får nytt liv efter så kort tid. Vi har jobbat i princip natt och dag med detta och det är en otroligt skön känsla att vi tillsammans har kommit så här långt, säger kommunchef Sven Junzell.

Totalt rör det sig om närmare 15 000 kvadratmeter med lokalytor som kommer att fyllas med ny verksamhet. Säffle kommunen ser det även som mycket positivt att lokalerna fylls av företag inom delvis samma bransch.

– Det ger en möjlighet att skapa synergier och en klusterverksamhet som är svår att få till utan geografisk närhet. Det är något vi önskar att bygga på ytterligare. Vi anser också att en mycket viktig del i detta är att försöka bevara den stora kompetens som fanns hos Volvopersonalen i Säffle. Genom att hålla ihop den kompetensgruppen kan dessa personer få möjligheten att fortsätta utföra skapande processer på plats här i Säffle fast inom nya ramar, säger Sven Junzell.

Kommunen tar över fastigheten

I och med att fastigheten nu åter fylls med hyresgäster har Säffle kommun, genom ett enhälligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, sagt sig vara villig att köpa fastigheten av Volvo. Detta under förutsättning att köpkontraktet godkänns av kommunfullmäktige 28 oktober.

– För oss handlar det om att det skapas arbetstillfällen och att vi kan landa etableringar eftersom vi har en tuff arbetsmarknadssituation, säger kommunalråd Daniel Bäckström. Från kommunens sida har vi varit tydliga med att vi inte har intresse av att ta över en tom lokal, men nu när det blir nya hyresgäster är det en ekonomisk balans i köpet samtidigt som att det skapar en stor potential att bygga vidare på. Vi anser därför att det är väl motiverat för kommunen att nu köpa fabriken.

Rent ekonomiskt är köpet en balanserad affär för kommunen. Köpskillingen är satt till 20 miljoner vilket är 7 miljoner lägre än taxeringsvärdet.

– Principiellt är vi emot att köpa fastigheter som inte ska användas till kommunal verksamhet, men i och med att det redan finns hyresgäster är det ekonomiska risktagandet för kommunen mycket litet samtidigt som de potentiella vinsterna i form av arbetsplatser och företagsutveckling är stort, säger vice ordförande i kommunstyrelsen Ulrika Simonsson.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen valde att tillstyrka beslutet om att köpa Volvofabriken på mötet måndag 20131021. Kommunstyrelsen är den andra av tre instanser som beslutar att godkänna köpkontraktet. Sista instans är kommunfullmäktige som sammanträder måndag 28/10.

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

  • Ordförande Daniel Bäckström (C)

  • Ulrika Simonsson (M)

  • Bosse Augustsson (S)

  • Ingegerd Wellin Fogelberg (SiV)

  • Dag Rogne (C)
Senast uppdaterad • 2019-11-27