Kontakt

Urviktigt att det går bra för företagen!

Denna veckan är det näringslivsenhetens tur att vara med i GV-nytt. GV-nytt delas ut till alla hushåll i Säffle, Grums, Edsvalla, Vålberg.

Arbetsplatser är en av de absoluta grundförutsättningarna för att kommunens invånare ska må bra och frodas. Här spelar de privata företagen en central roll. Säffle kommuns näringslivsenhet jobbar därför för att stimulera och tillrättalägga för att företagen ska växa och bli flera så att den lokala arbetsmarknaden utökas.

De flesta företag kommer någon gång i kontakt med kommunen. Det är tillstånd, planärenden, säkerhetskontroller med mera. Kommunen fattar även ett antal beslut som påverkar företagen på olika sätt.
– Därför försöker vi, bla. genom företagsbesöken, att hålla kontakten med företagen för att kolla läget och få återkoppling. Det innebär inte att kommunen i alla lägen kan göra så som ett eller några företag tycker, men målet är alltid det samma; att hitta lösningar som gynnar Säffles invånare på lång sikt, säger näringslivsutvecklare Pia Proper.

Åtgärder inom många områden

Centrumutveckling för att gynna kunder och handlare, branschträffar för att företagen ska hitta nya samverkans möjligheter och ny inspiration till att växa. Uppdragsutbildning och skolsamarbeten, så som teknikcollege, för att det ska finnas kompetent personal även i framtiden. Starta eget kurser och kurser för att visa hur små företag kan konkurrera om stora kontrakt.Projektansökningar för att Säffle ska få del av EU-medel. Stöd till företag som ansökar om statliga pengar. Företagskontakter och informationsåtgärder för att landa nyetableringar. Näringslivsenheten jobbar på många områden för att lösa en av Säffles viktigaste utmaningar; tillgången till arbetsplatser.

Här kan du läsa mer om artikeln! , 328.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad • 2019-12-09