Kontakt

Positivt inflyttningsnetto håller i sig

För året 2012 hade Säffle ett positivt flyttnetto med + 3 personer. Det innebär att något fler personer har flyttat till Säffle än från Säffle.

Första halvår 2013 fortsätter siffrorna att hålla sig på plussidan. Under årets första sex månader är flyttnettot på +35!

Också Värmland som län har ett glädjande flyttnetto på + 750 personer.

Senast uppdaterad • 2019-11-28