Kontakt

Säffle förbättrar sig i nationell miljörankning

Säffle kommun placerar sig på plats 128, vilket är en förbättring jämfört med i fjol, då kommunen olyckligtvis inte svarade på enkät som ligger till grund för del av rankningen.

Det är bra och nyttigt att se hur Säffle står sig i denna rankning, nu får vi en bra grund att stå på inför vårt fortsatta arbete. Vi kommer att analysera materialet och se hur vi kan förbättra oss, säger kommunchef Sven Junzell. Det är ju viktigt att jobba med detta, som ett led för att vi ska kunna förverkliga kommunens nya vision, Säffle Vågar Leda Hållbar Utveckling, menar Sven. Vi får nu till exempel att börja med ta reda på mer hur Karlstad kommun arbetar, som hamnade på en glädjande 10e plats, av 290 kommuner.

Kommunen arbetar ständigt med att förbättra sig inom energi- och miljöområdet. T ex har en fordonssamordnare anställts för att optimera hanteringen av kommunens fordonspark. Säffle kommun är en Millenniekommun. Kommunen är också knuten till Fair Trade och Klimatkommunerna samt arbetar aktivt i projekt, såsom Uthållig kommun och Energieffektiva kommuner.

Vi arbetar intensivt med miljöfrågorna, men det finns naturligtvis saker kvar att göra. Kommunens nya vision är ett bra riktmärke för vårt miljöarbete, säger miljöstrateg Lars Anders Sjögren.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-11-28