Kontakt

Begär konsekvensutredning för högstadiesammanslagning

Kommunstyrelsen vill att pedagogiska och ekonomiska vinster och konsekvenser ska utredas för en eventuell sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.

Utredningen ska även belysa hur en sammanslagning påverkar den totala grundskolesituationen i området Höglunda och Lugnadal. Parallellt får teknik- och fritidsnämnden i uppgift att utreda eventuella trafikkonsekvenser när ett hundratal elever ska förflytta sig från västra till östra sidan av centrum varje morgon.

Fler elever ger större valmöjligheter

Bakgrunden för en eventuell sammanslagning är att antalet högstadieelever i kommunen sjunker. Medan det i början på 90-talet var över 200 barn per årsgrupp i Säffle varierar siffran idag runt 150 barn per år. Vissa år så lågt som 110-120 barn.

- Att barngrupperna blir mindre skapar olika utmaningar. Dels är det ekonomi, men inte minst handlar det om säkerställa utbudet till eleverna. Genom att ha ett större antal elever på samma skola kan vi till exempel erbjuda fler valmöjligheter för språk och det blir ett bättre underlag för att anställa personal med specialkompetens, säger Dag Rogne t.f. kommunalråd i Säffle.

Utredningen kommer att genomföras av barn- och utbildningsnämnden och ska presenteras för kommunstyrelsen när den blir klar.

Senast uppdaterad • 2019-11-28