Kontakt

Vattenskyddsområde i Vänern

Remisstiden för att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter har nu gått ut. Femton skrivelser har inkommit med ett par hundra synpunkter. Vi tackar för intresset och startar nu arbetet med att sammanställa, utreda och informera vidare. Möjlighet att påverka kommer att finnas under resans gång och genom en inbjudan från länsstyrelsen kommer fastighetsägare åter att få lämna synpunkter.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad • 2019-11-28