Kontakt

Säffle bland de bästa på Facebook

Under januari månad har kommunernas Facebooksidor kartlagts i en undersökning. Resultaten visar att Säffle är en av de kommuner som lyckas bäst med att kommunicera med invånarna genom sociala medier!

- Väldigt roligt att vi kommer så bra ut. Vi har ingen i personalen som har Facebook som sin huvuduppgift så vi har fått effektivisera och tagit hjälp av tekniken så att det som redan publiceras på saffle.se kommer direkt till Facebook. Så försöker vi komplettera med annat smått och gott i mån av tid. Det är inte helt enligt Facebookskolan, men det är helt klart bättre än ingenting och står sig tydligen bra i jämförelse med andra kommuner, säger informatör Synnöve Tyridal.

Inom alla områden (popularitet, engagemang och medborgarkontakt) hamnar Säffle bland de 25 bästa kommunerna. Bäst resultat får vi når det kommer till engagemang på sidan där Säffle är nummer 11.

Uppskattar återkoppling från Säffleborna

På Säffle kommuns facebooksida kan man läsa följande: "Välkommen till Säffle kommun på Facebook! Syftet med den här sidan är att tala om vad som händer i Säffle kommun och att låta dig som läsare delta med dina kommentarer."

- Säffle kommun har ett mål om att öka medborgarnas möjligheter till insyn och påverkan och en förutsättning då är ju att man vet vad som pågår. Här bidrar Facebook till informationsspridning, men inte minst ger Facebook en möjlighet till ett "samtal" mellan flera parter samtidigt och på väldigt kort tid. Den möjligheten hade vi inte innan de sociala mediernas tid. Här finns det även en stor utvecklingspotential, säger Synnöve Tyridal.

Medborgardialog om centrum i sommar

Under sommarmånaderna med start 2 maj kommer Säffle kommun att genomföra medborgardialog kring centrumutveckling. Det innebär att man inom vissa ramar ber Säffleborna vara med och diskutera vilken utveckling de önskar sig i Säffle centrum.

- Det här är ett sammanhang där Facebook är en mycket värdefull kanal för oss. Vi kommer att publicera inkomna idéer och förslag så att de kan diskuteras vidare på Facebook. Det är första gången vi provar detta i större omfattning så det ska bli intressant att se vad det ger, säger Synnöve Tyridal.

Mer om medborgardialogen kommer att publiceras på saffle.se och på Facebook inom kort.

Undersökningen har genomförts av företaget Kreafon.

Senast uppdaterad • 2019-12-09