Kontakt

Namibiadelegation på besök i Säffle

Under vecka 16 har en delegation från en kommun i Namibia, Afrika besökt Säffle och Åmåls kommuner. Syftet med besöket är i första hand att utbyte erfarenheter kring energiutveckling och resursanvändning, samt att skapa kontakter för lokala företag. Besöket är en del i det SIDA-finansierade projektet Planning Grant som startades 2012.

- Säffle kommun fick en förfrågan från SIDA om vi ville hålla projektet. Vi valdes ut bland alla Sveriges kommuner eftersom vi har markerat oss på miljösidan genom kommungruppen Uthållig kommun och inte minst genom vår vision om att leda hållbar utveckling, säger Lars-Anders Sjögren miljöstrateg i Säffle och Åmåls kommuner och koordinator för projektet.

I samband med besöket har Namibiadelegationen besökt både kommunala enheter så som Herrgårdsgymnasiet och VA-verket, Somas och Glava energicenter. Gästerna har också fått ta del av Projektengagemang i Åmåls kommun.

- Gästerna var mycket intresserade av våra planer på energiproduktion och dessutom det svenska skattesystemet där mindre kommuner får pengar genom utjämningssystemet. De uppmärksammade också det stora ansvaret för medborgarna som svenska kommuner åtar sig, som inte alls är lika omfattande på deras hemmaplan, säger Lars- Anders Sjögren.

Gemensamt för de två kommunerna är att trots enormt geografiskt avstånd så har båda samma vision om att leda grön utveckling.

Vill inspireras av Namibiansk resurstänkande

Om två veckor åker en Säffle-Åmålsdelegation till Namibia för att ta del av deras erfarenheter.

- Det är mycket vi kan lära av varandra. I Namibia är man särskilt duktiga i sitt resurstänkande både el- och vatten är en bristvara och därför så söker man att utnyttja det så effektivt som det bara går. Där har vi i Sverige mycket att lära. De har även en väl utvecklad turistindustri som kan vara till inspiration för oss, säger Lars Anders Sjögren.

Budgeten för projektet är ca 280 000 kr som till sin helhet finansieras av SIDA.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-11-29