Kontakt

Mer innovationspengar till Värmland!

Regeringen föreslår i sin vårproposition att verksamhetsområdet för den statliga riskkapitalbokaget Inlandsinnovation ska gälla hela Värmland. Idag är det endast Torsby som har möjlighet att söka pengar från Inlandsinnovation. Bolaget disponerar totalt 2 miljarder. Syftet är att bidra till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften inom bolagets verksamhetsområde.

- Det här är ytterligare ett beslut från regeringen som vi är jätteglada för eftersom det hjälper oss att utveckla näringslivet i vår region. Frågan om avgränsningen för Inlandsinnovation var en av fler viktiga punkter i skrivelsen åtgärdspaket Värmland som vi tillsammans med regionen skickade till regeringen i december. Nu gäller det att Säffles företagare, tar tillvara de möjligheter som öppnats för oss, säger kommunalrådet i Säffle, Daniel Bäckström. Han berömmer samtidigt regeringen för deras snabba agerande.

Det andra positiva regeringsbeslutet på kort tid

Beslutet om att inkludera hela Värmland i området för Inlandsinnovation är det andra positiva regeringsbeslutet för Säffles del på en vecka. Förra veckan annonserade regeringen att tilldela Värmland ett tillskott på tio miljoner extra fördelat på två år. Läs mer här.

Mer om Inlandsinnovation

Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag med ett viktigt statligt uppdrag för utvecklingen av näringslivet i norra Sveriges inland. Vår verksamhet ska bidra till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i regionen, som omfattar kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Bolaget bildades i december 2010 efter ett riksdagsbeslut och fick ett kapitaltillskott på 2 miljarder kronor.

På marknadsmässiga villkor ska bolaget direkt och/eller indirekt investera i eller finansiera företag och innovationsprojekt i norra Sveriges inland. Inlandsinnovation kan investera i alla branscher.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-12-09