Kontakt

Satsar på bättre service för företagen

Säffle har tillsammans med 11 värmländska kommuner utbildat tjänstemän för att på olika sätt förenkla och förbättra servicen gentemot företag som har kontakt med kommunen. Inspirationsföreläsningar har varvats med gruppövningar för att ta fram en handlingsplan för den egna kommunen.

Tre gångar har tjänstemän från de värmländska kommunerna träffats för att utbyta idéer och erfarenheter. Däremellan har man jobbat förvaltningsövergripande på hemmaplan för att ta fram en handlingsplan.

Många av de åtgärder som andra kommuner tänkt genomföra har vi redan i Säffle kommun t.ex. etableringsgruppen och tillståndsgruppen. Etableringsgruppen träffas regelbundet för att stämma av aktuella etableringsärenden och se till att inga frågor trillar mellan stolarna. Tillståndsgruppen kallas in i samband med etableringar för att företaget vid ett och samma möte ska få kontakt med olika personer som är involverade i att ge tillstånd i olika frågor.

- Däremot har vi blivit medvetna om att vi måste bli bättre på att tala om att dessa funktioner finns, säger Pia Proper, näringslivsutvecklare i Säffle kommun.

Hon anser att en stor vinst med utbildningen har varit att man i arbetet samlat personer från olika enheter som alla i olika sammanhang kommer i kontakt med företagen.

- Tillsammans har vi fått en samsyn på vikten av att förenkla för företag i deras kontakter med kommunen som helhet. Mycket handlar om bättre tillgänglighet och ett gott bemötande, säger Pia Proper.

Mycket är redan igång

Många insatser är redan på gång, t.ex. e-tjänster via hemsidan, förenklad företagsinformation på hemsidan med FAQ-frågor, förbättrad kundtjänst, snabba bekräftelser på ansökningar m.m.

Birgitta Bruce, utbildningssamordnare på Näringslivsenheten, har hållit i trådarna för utbildningen och presenterat handlingsplanen för politikerna.
– De anser att det är viktigt att kommunen är på tårna för att på olika sätt ge näringslivet snabb och god service. Säffle kommun ska vara en kommun som utmärker sig med ett gott näringslivsklimat, säger Birgitta.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-29