Kontakt

Nytt trafikförsörjningsprogram styr kollektivtrafiken i Säffle

Kollektivtrafikmyndigheten inom Region Värmland har i uppdrag att ta fram ett trafikförsörjningsprogram som beskriver målen med kollektivtrafiken i Värmland. Programmet kommer senare att bli underlaget som avgör hur Värmlandstrafik och Karlstadbuss planerar kollektivtrafiken inom Värmland fram till 2018.

Just nu är ett förslag till program ute på remiss till kommuner och andra aktörer som får möjlighet att yttra sig om innehållet.

I sitt svar till Region Värmland ställer Säffle kommun sig i huvudsak positiv till kollektivtrafiknämndens förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2014-2018. Emellertid motsätter sig Säffle kommun vissa punkter, kräver ett förtydligande på andra och har dessutom förslag på tillägg.

Säffle har bland annat åsikter om följande:

Karlstad- och Värmlandsfokus

Säffle kommun anser att förslaget till trafikförsörjningsprogram har för stort Karlstadfokus och borde tydliggöra ett större helhetsperspektiv som inkluderar hela länet. Dessutom bör kopplingar angränsande arbetsmarknadsregioner, inte bara Värmland, uppmärksammas mer i programmet. Och där påtalar Säffle att även Norge har en central roll.

Tydligare kundperspektiv

Säffle kommun anser att en central del i kund-/ resenärsperspektivet är att se till att hela resan från dörr till dörr fungerar. Då krävs det en större flexibilitet än vad man har nu.

Det kan handla om ytor och plats på fordonen så att man exempelvis kan ta med sin cykel för att ta sig till och från stationen på båda sidor. Det innebär också att det inom lokal- och regionaltrafiken krävs en flexibilitet i tidtabellerna så att man hela tiden ser till att kopplingar till fjärrtrafiken fungerar och inte faller bort om exempelvis SJ skulle besluta att flytta en tågavgång med några minuter.

Större fokus på kreativa lösningar

Det finns ett center för forskning om kollektivtrafik på Karlstads universitet. Säffle kommun anser att det i trafikförsörjningsprogrammet bör tydliggöras hur nämnden/värmlandstrafik/karlstadbuss och kommunerna ska samarbeta med centret för att genom pilotprojekt och kunskap om resenärerna, söka efter andra lösningar än de vi ser i dag som kan förbättra för det kollektiva resandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig i måndags bakom förslaget till remissvar. Svaret ska beslutas om av kommunstyrelsen innan det skickas till Region Värmland.

Senast uppdaterad • 2019-11-29