Kontakt

Förbättrad biljettförsäljning på Medis

Biljettförsäljningen på Medborgarhuset ska förbättras och kulturnämnden anslår därför medel till ombyggnad av lokalerna.

Hittills har biljettförsäljningen fungerat så att man fått gå in i den bokningsansvarigas tjänsterum och göra sina biljettbeställningar vilket inte har varit någon tillfredställande lösning. Nämnden har därför i samarbete med fastighetsägaren tagit fram ett förslag till ombyggnad av biljettkontoret så att biljettförsäljningen får en egen plats skild från tjänstemannens kontor.

Ombyggnadkostnaden är beräknad till 50 000 kr och beräknas vara klar under våren.

Senast uppdaterad • 2019-11-29