Bild
Kontakt

Handeln ökade i Säffle under 2020

Detaljhandeln ökade med åtta procent i Säffle under 2020. Säfflebornas inköp av sällanköpsvaror ökade med 15% jämfört med 2019.

Pandemiåret 2020 föll väl ut för handeln i Säffle. Försäljningen av sällanköpsvaror (bland annat heminredning, hemelktkronik, byggvaror, kläder och friluftsutrustning). En ökning med 15% jämfört med 2020 innebär en ökning på 48 miljoner, enligt siffror från HUI.

Dagligvaror ökade

Även dagligvaruhandeln har haft ett bra år, sett till Säffles storlek. Det så kallade handelsindexet, som är 100 om "alla" Säfflebor köper sina dagligvaror i Säffle, ligger i Säffle på 104, vilket innebär att personer som inte bor i Säffle kommun åker hit och köper sina dagligvaror.

Satsningar för att stötta handeln

Under delar av 2020 stöttade Säffle kommun köpmannaföreningen i uppbyggnaden av e-handelsplattformen safflegallerian.se och med kostnadsfria hemtransporter av varor med Taxi Säffle.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-10-04