Bild
Kontakt

Företagsklimatet förbättras ytterligare i Säffle

I undersökningen av det lokala företagsklimatet förbättrar sig Säffle i 13 av 15 delfrågor. När företagarna ger sitt sammanfattande omdöme får Säffle tredje bästa resultat i Värmland.

Företagen blir alltmer nöjda med det lokala företagsklimatet i Säffle. Det står klart när Svenskt Näringsliv presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där 32 000 företag fått ge sin syn på det lokala företagsklimatet i landets kommuner.

Historiskt har Säffles utveckling i mätningen gått i stadigt uppåt de senaste tio åren.

I årets undersökning noteras en positiv trend framför allt delfrågan om politikers och tjänstepersoners attityder till företagande som får rejält förbättrat betyg från företagen.

— Det är tydligt och väldigt positivt att Säffle går från klarhet till klarhet. Kommunen har genom lyhördhet och aktiv ”verkstad” lyckats förbättra företagsklimatet. Det är en bra utveckling och det ligger också ganska hårt jobb bakom, menar Anna Hedberg, Svenskt Näringsliv Värmland.

I enkätundersökningen förbättrar sig Säffle i 13 av 15 delfrågor.

Du kan läsa mer om undersökningen här. Länk till annan webbplats.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-06-07