Bild
Kontakt

Upphandling av garagebyggnation

Just nu annoseras en upphandling om byggnation av två garage vid VA-enheten på Säffle kommuns e-handelsportal

Säffle kommun har för avsikt att bygga två garage för VA-enhetens fordon. Byggnaden vid Säffle vattenverk kommer att innehålla sex garageplatser varav en som skall kunna användas för avspolning av bilar och byggnaden vid Åmåls reningsverk kommer att innehålla fem garageplatser var av en som skall kunna användas för avspolning av bilar samt en förrådsdel. Byggnaderna skall uppföras med betongplatta, stålstomme, fasadelement, portar med mera. Entreprenaden kommer utföras som en totalentreprenad.

Upphandlingen finns tillgänglig här! Länk till annan webbplats.

Sista anbudsdag 2020-06-23

Du vet väl att du alltid kan se aktuella och planerade upphandlingar från Säffle kommun (och många andra) på E-avrop? Länk till annan webbplats.

Kontakt
  • Sven Junzell

    Upphandlare

    Kommunledningskontoret

    0533 - 68 15 20 | 070-320 39 22

    Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-06-02