Bild
Kontakt

Omställningscheckar - insatser för att möta krisen

Många företag kämpar med effekterna av coronapandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsningen.

Företagen kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen, vilket lämpar sig för företag inom besöksnäringen.

Vilka kan söka?

Småföretag upp till 49 anställda i hela Värmland.

Hur mycket stöd kan företaget få?

Ett enskilt företag kan få 80 % av kostnaden eller max 150 000 kronor.

När kan man ansöka?

Ansökningsperioden för omställningschecken är 1 maj – 30 september 2020.

Hur söker företaget?

Ansökan görs via minansokan.se Länk till annan webbplats.

Kriterier för att söka:

 • Arbetsställe registrerat i Värmland.
 • Vara ett fristående företag (får ej ägas till 25 % eller mer av annat företag/koncern).
 • Max 49 anställda (räknat per 2020-01-01).
 • Har bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) Turistföretag som bedriver verksamhet säsongsvis undantas från kravet om heltid.
 • Minst ett bokslut.
 • Bedriver näringsverksamhet med vinstsyfte, och innehar F-skatt.
 • Företaget har drabbats av coronakrisen eller vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Stöd lämnas inte till:

 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen.
 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion.
 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare och skolor).
 • Eget arbete medges ej.
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Värmland.
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning.
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag).

Läs mer här! Länk till annan webbplats.

Kontakt

Björn Eiderbrant
+46725970630
bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-04-30