Saknar du rätt kompetens i ditt företag?

Då kan projektet "Nyindustrialisering i Värmland - med hållbarhet som drivkraft" vara ett tillfälle att kompetensutveckla personal och stärka ditt företags attraktionskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Social Utvecklingsfonden (ESF).

Flera branscher i Värmland upplever att det är svårt att hitta personal som har rätt kompetens. Det hindrar företagen från att tacka ja till order och expandera.

Deltagande företag erbjuds kompetensutveckling

I projektet har små och medelstora företag och dess personal möjlighet till kompetensutveckling inom följande områden:

  • Strategiskt ledarskap och organisation
  • Hållbarhetsarbete
  • Digital synlighet
  • Montering
  • CNC- svarvning
  • Svetsning

Samverkan och ökad attraktionskraft

Om du vill hitta nya sätt stärka ditt företags, industrins och landsbygdens attraktionskraft är det här ett projekt ditt företag kan vara med i.

Ditt företag kan också vara med för att hitta sätt att samarbeta med andra organisationer, och på så sätt få lättare, snabbare och rätt kompetens i företaget.

Genom att jobba med de här delarna blir individens ställning på arbetsmarknaden starkare och företaget får ett mer strategiskt och hållbart ledarskap.

Finansiering

Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen.

Logotyp med EU-flagga

PROJEKTNAMN: Nyindustrialisering med hållbarhet som drivkraft.
PROJEKTTID: 20230201-20260131.
MEDVERKANDE KOMMUNER: Säffle (projektägare), Grums, Filipstad, Storfors.
FINANSIÄRER:
Europeiska Sociala Utvecklingsfonden (ESF), Region Värmland, Grums kommun, Filipstads kommun, Storfors kommun, Säffle kommun.
MÅL: Fler individer som stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och tillväxt med hållbarhet som drivkraft i små- och medelstora företag.
MÅLGRUPP: Yrkesverksamma i små och medelstora företag i allmänhet och industriföretag i synnerhet.

Här kan du ladda ner information om projektets insatser i de medverkande kommunerna.

 

Informationsblad Grums
Informationsblad Filipstad
Informationsblad Storfors
Informationsblad Säffle

Kontakt

Maria Eriksson, projektledare, 0533-68 15 79

logotyper eu, filipstad, grums, säffle, storfors