LID - Local improvement districts

Platsutveckling som stärker landsbygden

Genom en bred, organiserad samverkan inom minst sex olika geografiskt avgränsade områden ska vi öka platsernas attraktivitet och konkurrenskraft. Detta gör vi i ett projekt som vi kallar LID (Local Improvement Districts).

I detta projekt kommer Säffle, Torsby och Årjängs kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog- Høland och Marker kommuner i Norge att samverka. Projektet finansieras av Interreg, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

LID- en ny utvecklingsmodell

Projektet kommer arbeta efter BID-modellen. BID står för Business Improvement Districts och är en internationell beprövad platsutvecklingsmodell. Vi har gjort om modellen så den passar våra lokala förhållanden. Och här får den heta LID; Local Improvement Districts. Modellen bygger på gemensamma mål och en gemensamt framtagen handlingsplan. Med planen som grund samfinansierar man utvecklingsarbetet och genomför de aktiviteter som man kommit överens om i planen. Detta arbete ger möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter, där det omöjliga blir möjligt.

  • Privat och offentlig sektor samverkar och samfinansierar aktiviteter som utvecklar ett geografiskt avgränsat område.
  • Arbetet sker i en demokratisk process.
  • Alla bidrar - alla vinner.
  • Samverkan pågår så länge intressenterna anser att den genererar ett mervärde.

Korta fakta

  • Projekttid: februari 2021- september 2022
  • Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och Årjäng kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog-Høland och Marker kommuner i Norge.
  • Beviljade projektmedel: 2,7 miljoner kronor.

Kontakt Sverige

Anders Anstrin, Säffle kommun, +46533-68 30 07.

Kontakt Norge

Vidar Østenby, Marker Kommune, : +47 922 40 932

flygbild krokstad säffle

Mer information

Projektet startade i februari 2021 och kommer att pågå till och med september 2022. Här kommer du att hitta mer information om projektets aktiviteter längre fram.

Kontakt Sverige

Anders Anstrin, Säffle kommun, +46533-68 30 07.

Kontakt Norge

Vidar Østenby, Marker Kommune, : +47 922 40 932

logotyp interreg- sverige-norge
logos LID-projekt