Integrationskompassen i Säffle

Säffle kommun har beviljats medel från Länsstyrelsen för projektet Integrationskompassen i Säffle. Projektet syftar till ökad integration, språkinlärning och på sikt egen försörjning bland utrikesfödda.

Målgruppen är nyanlända, asylsökande, familjer som inkluderas i massflyktsdirektivet samt ensamkommande barn. Målgruppen är i behov av att förbättra sin svenska och lära sig om jämställdhet, mänskliga rättigheter samt Sverige och naturen.

Förhoppningen är att projektets olika aktiviteter ska ge deltagarna ökad kompetens och att de i en förlängning ges rätt till egen försörjning.

Planerade projektaktiviteter

I projektet kommer följande aktiviteter genomföras:

  • Ut i skogen – genom föreningsträffar i naturen ger man kunskap om att den inte är farlig samtidigt som deltagarna får tillgång till kontakter inom det ideella föreningslivet.
  • Folkhälsa genom maten – lagar mat och diskuterar vad som är hälsosam samt nyttig mat.
  • Friluftsaktiviteter i skogen med föreningssamarbeten.
  • Utbildning inom mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Känn dig själv! vuxen. Ett utbildningsmaterial
  • Aktiviteter på Vintergatan
  • Projekttid: 2023-09-01 till 2024-08-31
  • Beviljade projektmedel: 495 000 kr

Kontakt

Angelica Dahlberg Familjecentralen, Socialförvaltningen

Ahmad Sonbol Näringslivenheten

Henrik Ahlgren Näringslivsenheten

Mer information

Håll utkik efter ny information om projektet här. Vi uppdaterar löpande om de projektaktiviteter som genomförs.

flygbild krokstad säffle