Ett projekt för att utveckla hållbart sportfiske i Säffle

Säffle kommun har beviljats projektstöd från Leader 7-sam Värmland vilket finansieras utav EU och dem tillhörande kommunerna inom Leaderområdet.

Projektet Hållbart sportfiske syftar till att utveckla sportfisket i Säffle på ett hållbart sätt i syfte att skapa en mer attraktiv och tillgänglig plats för sportfiskeföreningar, sportfiskare, invånare och turister.

I projektet arbetar projektägaren Säffle kommun med samarbetspartners från det lokala föreningslivet i form av Säffle Trollingklubb, Säffle sportfiskeförening och Ekenäs bryggförening i Säffle. Det övergripande målet för projektet är att utveckla ett hållbart sportfiske på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt sätt genom olika insatser vid platsen Ekenäs i Säffle.

Projektet använder den så kallade leadermetoden som baseras på att boende och verksamma i ett område ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Planerade projektaktiviteter

I projektet kommer följande aktiviteter genomföras:

  • Skyltprogram
  • Iläggningsbrygga
  • Rensbod
  • Trailerparkering
  • Invigning
  • Minst två aktivitetspaket för fisketurism
  • Projekttid: 2023-10-01 till 2025-03-31
  • Beviljade projektmedel: 943 447 kr

Kontakt

Hans Hellberg, projektledare, 0533 - 68 15 37

flygbild krokstad säffle

Mer information

Håll utkik efter ny information om projektet här. Vi uppdaterar löpande om de projektaktiviteter som genomförs.

Kontakt

Hans Hellberg, projektledare, 0533 - 68 15 37

Till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling
flygbild krokstad säffle