Hållbart föreningsliv i praktiken (HiP) - för bättre samverkan mellan föreningar

Säffle kommun har tillsammans med Torsby och Munkfors kommuner beviljats projektstöd från Leader 7-sam Värmland vilket finansieras utav EU och dem tillhörande kommunerna inom Leaderområdet.

Projektet har för avsikt att stödja och vidareutveckla ideella föreningars organisation samt samverkan. Detta innefattar att etablera nya samarbeten både mellan föreningar men även nya samverkansparter för att stärka föreningarna i stort.

Projektet ska även vara en testbädd där flertalet av aktiviteterna är nyskapande och outforskade där vår förhoppning är att resultatet både stärker föreningarna i våra tre kommuner men även inspirerar andra föreningar runt om i Sverige med nya innovativa och hållbara arbetsmetoder.

En annan viktig del av projektet är att vi kommer göra flertalet studiebesök, både i varandras kommuner för att t.ex. lära känna andra föreningar för att se hur de arbetar samt möjligheten till samverkan men också till utomstående kommuner där man verkar på innovativa arbetssätt.

Projektet använder den så kallade leadermetoden som baseras på att boende och verksamma i ett område ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet

Planerade projektaktiviteter

I projektet kommer följande aktiviteter genomföras:

  • Funktionärspool
  • Materialresurspool
  • Starta paraplyförening i Säffle kommun
  • Evenemangkalendrar med årshjul
  • Eventnätverk
  • Utbildningar
  • Studiebesök
  • Checklistor för event mm
  • Projekttid: 2024-03-01 till 2026-02-28
  • Beviljade projektmedel: 1 965 354 kr

Kontakt

Sara Vogel-Rödin, projektledare, 0702-872 173

Eveline Walfridsson, delprojektledare Torsby

Samuel Nilsson, delprojektledare Munkfors, 0563-541064

Projektresultat

Projektet tagit fram två guider som syftar till att ge föreningar inspiration kring hur de kan använda olika kanaler för att marknadsföra sig.

Håll utkik efter ny information om projektet här. Vi uppdaterar löpande om de projektaktiviteter som genomförs.

Marknadsföringsguide
Guide för sociala medier
Till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling
flygbild krokstad säffle