Föreningsliv och folkhälsa i praktiken - en testbädd för ökad sysselsättning

Den 1 december startade projektet Föreningsliv och folkhälsa i praktiken. Projektet är en testbädd som riktar sig mot ungdomar i utanförskap mellan 13 och 19 år där projektet kommer att arbet för att främja folkhälsan. Detta projekt finansieras av Europeiska Sociala Utvecklingsfonden (ESF).

Projektet kommer att ta fram en modell flr konkreta aktiviteter som främjar folkhälsan i ett tidigt skede i livet. Detta gör man genom att koppla samman föreningsliv, civilsamhälle och unga. Modellen ska bidra till individens ökade självkänsla, främja livslust, engagemang och motivera individen att sysselsätta sig i utbildning, föreningsliv/civilsamhälle och arbete

Vill din förening medverka?

Om du vill hitta nya sätt stärka din förening, hitta nya medlemmar och vara en del i ett tryggare samhälle så kan detta vara ett sätt att utveckla föreningsverksamheten.

Finansiering

Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen.

Logotyp med EU-flagga

PROJEKTNAMN: Föreningsliv och folkhälsa i praktiken
PROJEKTTID: 20231201-20251201.
FINANSIÄRER:
Europeiska Sociala Utvecklingsfonden (ESF) och Säffle kommun.
MÅL: Att hitta en ny modell som gör ungdomar engagerade och motivera till sysselsättning.
MÅLGRUPP: Ungdomar mellan 13 och 19 år, föräldrar och föreningar.

Kontakt

Helena Karlsson, projektledare, 0533-68 15 07