Platsutveckling som stärker landsbygden

I projektet ABC - Across Border Collaboration arbetar vi med att öka den lokala samverkan för att skapa en attraktiv och konkurrensstark landsbygd.

I projektet Across Border Collaboration arbetar tre svenska och fyra norska gränskommuner med gemensamma platsutmaningar. Det övergripande målet för projektet är att skapa en starkare gränsregion genom lärande och samverkan över gränser i syfte att utveckla platser både som lokalsamhällen och destinationer.

Projektet använder den s k LID-modellen som verktyg för att stärka lärandet hos företag, föreningar och offentliga organisationer i gränsregionen. Projektet finansieras av Interreg Sverige-Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  • Projekttid: Maj 2023 - april 2025
  • Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och Årjäng samt Aremark, Aurskog-Høland, Marker och Grue i Norge
  • Beviljade EU-medel: 3,3 miljoner kronor

Kontakt Sverige

Erika Andersson, Säffle kommun, +4670-230 90 17

Kontakt Norge

Vidar Østenby, Marker Kommune, : +47 922 40 932

flygbild krokstad säffle

Mer information

Håll utkik efter ny information om projektet här. Vi uppdaterar löpande om de projektaktiviteter som genomförs.

 

Den första perioden av ABC-projektet har genomförts och denna inledande fas har präglats av planering och beslutsfattande.

Den 17 augusti arrangerades en kick-off för projektkommunerna i syfte att besluta kring vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen för respektive arbetspaket. Eftersom alla platser har liknande utmaningar och möjligheter var diskussionerna givande samtidigt som det var utmanande att bli tillräckligt konkreta och enas under mötet.

För att övervinna detta stadium implementerades en ny arbetsmetod där mindre temagrupper bildades för att diskutera och lägga fram förslag till hela projektgruppen, likt ett arbetsutskott. Denna process har nu gett gruppen tillräckligt med klarhet och enighet för att påbörja gränsöverskridande aktiviteter under 2024.

Projektet kommer bland annat att arrangera gränsöverskridande tematräffar under året för att stärka kompetensen bland små- och medelstora företag samt föreningar. Den första träffen kommer att ha temat storytelling och marknadsföring och är planerad att hållas i maj 2024.

logotyp interreg- sverige-norge
logos LID-projekt