Vandra

I Säffle finns det 2498 kvadratkilometer svängrum. Vill du ta en stillsam promenad i stadsmiljö eller en utmanande skogstur?

Innehåll

Natursköna vandringar i Långserud och Lönnskog
Stadsnära promenader och motionsleder
Våra vandringstips i Svanskog och Värmlands Nysäter
Vandra vid Vänern och skärgården
Upptäck Pilgrimsleden Västra Värmland
Strövtåg genom Glaskogens Naturreservat
Vandringstips för barn och ungdomar

Natursköna vandringar i Långserud och Lönnskog

Vandra i orörd, rofylld och vacker natur, längs tjärn och sjöar och upp på höjderna. Förbi kulturminnesplatser som gamla torp, där marken en gång odlades, genom trolsk gammelskog med mängder av rara växter.

Gillertjärn naturresevat, Långserud

En försänkning mellan bergsbranter leder dig sista biten fram till Gillertjärnet mitt i det lilla naturreservatet. I och runt det mörka tjärnet växer vita näckrosor och på stränderna täta buskage av doftande pors. Området kring det lilla tjärnet är känt för sin rika förekomst av Idegran. Läget vid norra kanten av idegranens utbredningsområde i Sverige gör lokalen intressant. Här kan du också se en rad ovanliga blomväxter som t.ex. trolldruva samt en rik flora av lavar, mossor och svampar. Längd: ca 1,5 km.

Gillertjärn

Segoltorpshöjden naturreservat, Lönnskog

Reservatet består av gammal barrskog med bitvis inslag av lövträd och yngre lövrika skogar. Naturvärdena utgörs av äldre skogar som uppkommit genom naturlig föryngring. Vid Björndolpan som ingår i reservatet har du en fin utsiksplats. Leden är orangemarkerad. Längd: cirka 5, 8 km, mindre slinga cirka 3, 5 km + avstickare ner till Fjällsjön, mätt från Elofsbyn. Kupering: Medel - mycket stark.

Segoltorpshöjden

Vandringsleder och naturreservat i Lönnskog

I Lönnskog finns flera vandringsleder och naturreservat som Ulvfjället och Segolstorpshöjden. Det är en upplevelse i både stort och smått att vandra här, det ger dig naturupplevelser i både stort och smått från vyer över blånande berg till trolsk gammelskog. Vid Elofsbyns vandrarhem & lägergård finns informationstavla med karta över naturreservat och leder samt parkering. Notera. Vägar till parkering nära reservaten är inte så bra skick. Vägbommar är öppna för besökare från 15 maj till 15 september. Tänk på att inte åka in om bommen är öppen före eller efter dessa datum.

Broschyr

Ulvfjället naturreservat, Lönnskog

Här finns en av Säffle kommuns högsta punkter mellan 190 och 307 meter över havet med sluttningar åt alla håll. En utisktspkats finns längs leden. Vandring i gammal granskog och dungar av lövträd. Här och var ligger gamla aspar, björkar och tallar som lämnats kvar vid avverkning för att gynna bland andra lavar, mossor och fåglar.
Leden är markerad i orange. Längd: cirka 4 km från Elofsbyn inklusive slingan runt. Kupering: Medel - mycket stark.

Ulvfjället

Stenbyhöjden, Lönnskog – Blå led

Vandringsleden Stenbyhöjden är en kort tur på cirka 1,8 km. Från utsiktspunkten kan du se sju vattendrag och Gruvöns bruk i Grums. Kupering: Medel - mycket stark.

Broschyr

Stenbyälven, Lönnskog – Röd led

Vandringsleden till Stenbyälvens grillplats är en kort tur, perfekt för barnfamiljen och dig som vill ta en kortare tur, ta med fikakorgen.
Här finns det grillplats, vindskydd och kolarkoja. Stenbyälven är ett av Värmlands mest värdefulla vatten. Dess naturvärden ligger främst i förekomsten av stationär bäcköring samt den sällsynta bäckbaggen. Start nära Elofsbyn lägergård. Längd: cirka 1, 8 km. Kupering: Lätt.

Broschyr

Mögsjön, Lönnskog – Gul led

Vandra genom natursköna skogar och marker. Framme vid Mögsjön finns det vindskydd för vila och övernattning. Här finns också en avstickare till Leken där det finns välbevarade gårdslämningar efter bostadshus, källare och smedja bland andra. Gården var bebodd fram till år 1917. Längd: 8, 5 km. Kupering: Medel.

Broschyr

Pilgrimsleden, Berga - Lönnskog – Lila led

Leden går mellan Berga och Lönnskogs kyrkplats. Framme vid kyrkplatsen finns det klockstapel och ett pilgrimhärbärge för paus och övernattning. Fösta biten följer du gul led till Mögsjön, se markering/ skyltning för fortsättning mot Berga. Följ grusvägen, Bergavägen, till kyrkplatsen. Leden har lila markering. Längd: 5 km. Kupering: Medel.

Broschyr

Stoneguldgruvan, Lönnskog – Grön led

I bygden har det funnits befolkning sedan medeltiden. De flesta livnärde sig på skog och jordbruk men det har funnits fler intressanta verksamheter, däribland guldbrytning. Stoneguldgruvan är ett säreget utflyktsmål som tillsammans med lite förkunskaper ger en rik behållning. Gruvan bröts upp 1910 med hjälp av dynamit och den blev ca 21 meter djup. Leden är en rundslinga som går till Kniphöjden med rastplats som ger fantastisk vy över landskapet. Se karta för val av något lättare väg. Längd: cirka 5 km. Kupering: Medel - mycket stark.

Broschyr

Stadsnära promenader och motionsleder

Vandra bland vackra och intressanta kulturmiljöer i Säffle stad med närhet till rofyllt vatten längs Säffle kanal. Det finns också flera fina motionsspår för en rejäl promenad eller längre vandring.

Vandra Säffle stad - By kyrka

På sträckan mellan staden och kyrkan får du uppleva natur med närhet till stadsmiljö och vatten, Byälven. Promenadstråket passerar vackra trädgårdar, Knusesunds herrgård med sin idylliska park och i vacker skogsmiljö, där stora ekar ger dig svalkande skugga. Denna sträcka är en del av Pilgrimsleden Västra Värmland som går från Ekenäs vidare upp genom Värmland.

Karta

Kulturhus längs Seffle Kanal

Promenera vid Seffle kanal och bland de hus och byggnader som ligger längs det vackra och mysiga kanalstråket. Visste du att landsfiskalen bodde och hade sitt kontor i Länsmansgården? Eller att det över 200 år gamla Stenmagasinet användes som bostad åt de arbetare som byggde Seffle Kanal på 1830-talet? Broschyren nedan är från 2016 så mycket har ändrat sig sedan dess. Den finns inte i tryck numera så skriv ut pdf:en eller ladda ner till mobilen, den finns även på engelska. Vinterpromenader hänvisas till ordinarie gång- och cykelvägar.

Broschyr
Brochure

Vandra i Tegnérområdet

Elljusspår från 1,5 till 5 km och längre vandringsled på ca 10 km. Breda spår och sittplatser längs med spåren. Lederna går omväxlande i skog, över och längs öppna fält. Här finns också MTB-slingor som slingrar sig fram i kuperad terräng genom gran- och tallskog. Slingorna är tydligt markerade med orange färg. Spårtavla finns strax intill Säffle Skidklubbs stuga. Vintertid prepareras motionsspåren för skidåkning. Vinterpromenader hänvisas till ordinarie gång- och cykelvägar.

Motionsspår

Höglunda motionsspår och vandringsled

Vandra nära staden på fina grusvägar, stigar och skogsvägar i omväxlande natur, från tallskogar och till mosslandskap. Spåren har bra underlag och varierande kupering. Vindskydd finns längs spåret. Här finns också längre vandringsled där Pilgrimsleden Västra Värmland går. Spårtavla finns längs väg in från Lugnadalsgatan. Antal leder: 2. Längd: 3 km (elljusspår), 5 km. Tillgänglighetsanpassning på 3 km.

Motionsspår

Motionsspår i Säffle kommun

Det finns ett flera motions- och cykelspår på olika platser i kommunen. På en del motionsspår körs även skidspår upp vid kalla och snörika perioder, både av både natur- och konstsnö.

Motionsspår

Vandra i Säffle - Rolfserudsholmen

Ta en liten promenad längs kanalen och Byälven med start från Kanalområdet, via Bibliotekskajen till fina Rolfserudsholmen som ligger mitt i Byälven / Säffle kanal. Från holmen kan du se Säffle järnvägsbro, som är en ”likarmad lyft-svängbro". Den byggdes år 1878 och är fortfarande i bruk. För dig som gillar fakta så är spännvidden 14,7 + 14,7 m, konstruktionslängden 129 m, bredden 6 m och avståndet till högsta högvattenyta är 4,9 m. Längd: cirka 2 km. Notera att träbron över till Rolfserudsholmen och stigarna på ön inte underhålls eller snöröjs vintertid.

Karta

Vandra Säffle stad - Krokstad & Duse Udde

Vandra och cykla längs Byälven. Gång- och cykelbanan går genom skogsdungar, förbi fält och parker som Krokstad Herrgårds engelska park. Herrgården är idag en boendeanläggning med restaurang. Det finns mindre väg som går utmed Krokstads ägor så du kan komma tillbaka på cykel och gångbanan igen. På Duse Udde finns fina promenadstråk och fler leder att vandra på. Passa på att ta ett dopp vid klippor och sandstrand. Underlag: Grus och asfalt. Längd: cirka 6, 8 km. Kupering: Lätt - måttlig.

Karta

Esaias Tegnér Citat - och stadsvandring

Stadsvandring med kända och mindre kända citat av Esaias Tegnér. Längs slingan ser du också flera av Säffles karaktärsbyggnader av stort historiskt intresse. Slingan börjar på Kanaltorget vid Säffle biblioteket där en informationstavla om Tegnér finns uppsatt.

Broschyr

Seffle Kanal Anno 1837

Historiens vingslag, bedårande vyer och en fika invid kanalens vatten. Säffles kanalområde är en favorit bland många Säfflebor.

Läs mer

Våra vandringstips i Svanskog och Värmlands Nysäter

Vandra upp på höjden där du kan se blomsterrika marker med arter som slåttergubbe och åkervädd, där fjärilar och skalbaggar trivs.

Vandra i Yttre Hedane naturreservat

Yttre Hedane är ett lämpligt utflyktsmål för alla som gillar både lövträd, ängsflora, vackra blommor, fåglar, fjärilar och skalbaggar, i juni-juli är ängarna som vackrast. Det finns inte mindre än 13 olika trädarter växer i reservatet till exempel Hassel, Alm, Ask, Lind, och Ek. . Två gårdar har funnits inom reservatet, den äldsta omnämns som skattelagt torp i jordeböckerna redan på 1580-talet. Odlingsmarken och gårdsmiljöerna sköts idag om bland annat genom årlig slåtter. Längd: cirka 2 km. Område ligger öster om sjön Ömmeln.

Yttre Hedane

Motionsspår i Svaneholm

Ta en härlig promenad i motionsspåret i Svaneholm. Elljusspår. Längd: cirka 2,5 km. Parkering vid Svanskog Folkets Hus eller vid starten av spåret, ca 300 m in på Bengtsforsvägen räknat från Fokets Hus.

Motionsspår

Hösås Naturreservat

Naturreservatet Hösås är länets minsta och hyser ett av Värmlands få askbestånd. Askarna hör till de nordligaste förekomsterna i Skandinavien. Leden går genom den glesa askskogen och väl uppe på Hösåsen är det en fantastisk utsikt över landskapet. Vid vackert väder ser du över Vänern ända till Kinnekulle. På våren kan du njuta av den praktfulla vårfloran då vitsippor och blåsippor blommar. Här finns vindskydd med grillplats, så ta med fikakorgen för en härlig utflykt. Kör genom Nysäter mot Arvika. Infart till naturreservatet på vänster sida, parkering ca 1 km från infart. Längd: 2 km, enkel väg.

Hösås

Vandra vid Vänern och skärgården

Vandra vid Vänerns strand och på skärgårdsö med milsvid utsikt. Att vandra ett utmärkt sätt att upptäcka natur, historia och kulturliv. Varje stig bjuder på unika upplevelser, från det lilla i en vacker växt till panoramavyer över Vänerns vatten.

Vandringsguide

Vandra på Lurö - ön mitt i Vänern

Än idag syns spåren av Lurö rika historia i landskapet. Här finns avtryck kvar från den tid Lurö var ett centrum i Vänerland. En av de mer synliga lämningar är kullen där en medeltida kyrka legat, i folkmun kallad "klosterruinen". Det är cirka 1 mils vandringsleder om du går alla stigar och gamla körvägar. Vandra till fornborgen, här får du en vidunderlig utsikt över Luröarkipelagen, vid Stånguddens fyr syns Kinnekulle. Utgångspunkt för vandring beror på avstigningsplats. Kupering: Lätt - måttlig. Delvis smala spänger att gå på. Besök Luröbåtens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats.
Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Karta

Vandra på Ekenäs

Vandra vid Vänerns strand på Ekenäs, Värmlandsnäs. Start vid campingen. Vandringsleden går runt hela udden med en extra led tvärs över. Delen till Ladholmen är lättare att vandra,delvis tillgänglighetsanpassad. På Ladholmen, Värmlandsnäs sydspets, bjuds du på panoramavyer utöver Eskilsäters skärgård. Den östra delen av leden går delvis över rötter, berg och spänger. Missa inte att gå ut till Sohuvudsudden där du får en än mer storslagen vy, härifrån ser du nationalparken Djurö i öster, Kinnekulle och Lurö skärgård i syd. Längd: 5 km ca. Kupering: Lätt - måttlig.

Karta

Vandra till Villkorsberget

Vandra på Värmlandsnäs. På Villkorsberget låg en gång en fornborg, den enda i Värmland som har undersökts arkeologiskt. Borgen tros ha varit en slags befäst gård, cirka 170 meter lång, bestående av vallar och murar av jord och sten. Vallarna har varit försedda med en palissad av trä, innanför den fanns uppbyggda terrasser som har sannolikt byggts för att inrymma hus. Någon gång mellan år 400–600 brann borgen ner. Idag kan du se spår i terrängen vart borgen legat. Här får du milsvid utsikt över Vänern. Längd: ca 2 km. Kupering: Lätt - måttlig.

Karta

Vandra Säffle stad - Duse Udde

Vandra och cykla längs Byälven till Säffles pärla vid Vänerns strand - Duse Udde. Gång- och cykelbanan går genom skogsdungar, förbi fält och parker som Krokstad Herrgårds engelska park och längs älven.
På Duse Udde finns promenadstråk, minigolf, plan för volleyboll med mera. Passa på att ta ett dopp vid klippor och sandstrand. I den över hundra år gamla fyren finns idag restaurang med fantastisk vy över Vänerhavet. Det finns fler vandringsleder på Duse Udden. Underlag: Grus och asfalt. Längd: cirka 6, 8 km. Kupering: Lätt - måttlig.

Karta

Vandra på Duse Udde

Duse Udde har härliga vandringsleder som passar barn, hela familjen och för dig som vill ha lite svårare terräng. Från Ideberget får du en fin vy över Byälven. Vandring genom omväxlande skog och öppna fält. Kuperad terräng på stigar över berg där spångar underlättar vandringen. Lederna korsar allmän väg. Spårtavla vid campingens servicehuset. Längd: från 1,6 km - 8,3 km. Kupering: Mycket lätt - stark.

Karta

Upptäck Pilgrimsleden Västra Värmland

Pilgrimens sju nyckelord präglar vandringen: Enkelhet, bekymmerslöshet, frihet, långsamhet, tystnad, andlighet och delande. Vill du fördjupa dig i historien, traditionen, hitta servärdheter och minnesmärken finns det mycket att läsa.

Välkommen att vandra utmed Pilgrimsleden Västra Värmland. Leden är en del av pilgrimsleder med riktning mot Trondheim, medeltidens Nidaros.

Pilgrimsleden sträcker sig genom natursköna område i Säffle, Arvika och Eda kommuner. Den startar på ön Lurö i Säffle och går upp till Skillingmark i Eda vidare över till Norge.

Under medeltiden var ett av de stora pilgrimsmålen Olof den heliges grav i Nidaros, nuvarande Trondheim. Människor vandrade från olika delar av Norden och också från kontinenten. Det gick flera leder genom Sverige och en av dem gick genom västra Värmland. Vid reformationen upphörde pilgrimsvandringarna i den protestantiska delen av kristenheten.

Pilgrimsleden Västra Värmland börjar vid kyrkoruinen på Lurö, via båt tar du dig sedan till fastlandet, Ekenäs på Värmlandsnäs. Leden passerar kyrkorna Eskilsäter, Millesvik, Ölserud, Botilsäter, By och Säffle. Nästa anhalt är Kila kyrka som ligger strax intill leden, leden fortsätter runt och längs med sjön Summeln. Stanna till vid fantastiska von Echstedtska gården som är öppet sommartid. Se huset, utställningar och fika på tunet.

Vägen fortsätter mot Gillberga, väl framme i norra utkanten av Nysäter, kan du göra en avstickare till Värmlands Vikingacentret för att se den permanenta utställningen som har öppet sommartid. Från Gillberga kyrka fortsätter leden mot Stömne, via den den gamla landsvägen, den s.k. Ryss-vägen över till Sölje, vidare mot Gladisvall och Glava hembygdsgård i Arvika kommun. Sista etappen får i Eda komun från Skillingsfors via gamla kyrkplatsen Klevane upp till Högsäter där leden fortsätter på den norska sidan. För kartor och mer information se webb Pilgrimsleden Västra Värmland. Notera, kyrkorna är endast öppna vid gudstjänst eller andra evenemang.

Pilgrimsleden
Broschyr
Sevärdheter

Strövtåg genom Glaskogens Naturreservat

En svårslagen och smått magisk naturupplevelse i en stilla och rofylld miljö. Upplev det 28 000 hektar stora vildmarksområdet med stora och små sjöar, slingrande vattendrag samt vidsträckta skogar.

Här hittar du milslånga och kortare vandringleder, små och stora sjöar, slingrande grusvägar. Vandra, cykla, fiska, paddla, ta en kort tur, en heldag eller kanske några dagar för att uppleva mer av Glaskogens vackra skogar och sjösystem.

Glaskogskortet är din biljett till naturreservatet för att få använda serviceanläggningar som ved, grillplatser, vindskydd och toaletter. Pengarna går till skötsel av området.

Det finns över 300 km vandringsleder med varierande svårighetsgrad med vindskydd, grillplatser etc. Cykla på de små grusvägarna utefter sjöarna och i skog för en härlig naturupplevelse, vandringslederna inte preparerade för cykling. På Infocenter kan du kan hyra cykel, kanot och roddbåt eller boka stuga, plats för husbil och husvagn eller tältplats på vildmarkscamping. Glaskogens Rast och övernattningskort, Glaskogskarta och fiskekort köper du online eller över disk hos oss på Säffle Turistinformation. Läs mer på Glaskogens naturreservat på webben.

Glaskogen
Glaskogskortet

Vandringstips för barn och ungdomar

Ta med familjen eller vänner på aktivitetsrunda som passar för både barn och vuxna med roliga utmaningar att göra tillsammans. Testa dina kunskaper, gå på digital Quiz eller på led med lek, lär och kluriga frågor.

Aktivitetsrunda vid Tegnér

Vill du göra roliga utmaningar? Träning utifrån det du kan göra. Längs spåret 1,5 km i Tegnérområdet finns 12 olika skyltar med olika träningspass. Varje skylt beskriver en rörelse eller en utmaning som ska utföras. På skyltarna finns QR – koder genom dessa kommer du åt filer med film – och ljudinspelningar.

GPX-fil

Lek, lär och klura på Duse Udde

Ta med hela familjen och gå på spännande promenad. Längs vandringsleden kommer du hitta kluriga frågor, lek-, lärande-, pyssel & knåp- skyltar. Vem har ätit på kotten? Vilken fisk blir störst? Start vid ledtavla vid servicehuset på campingen. Leden har blå färgmarkering. Se upp! Du passerar en trafikerad väg två gånger, första gången är strax efter startskylten. Leden passar äldre barn från sex år och uppåt. Leden är 3,8 km lång och vindlar sig iväg över spänger, upp- och nedför berg. På vissa ställen, där det är brant, där finns det liknande trappor. Leden avslutas vid väg nära campingområdet.

Karta

Roliga GPS-Quiz!

Välkommen ut och quiza på Duse Udde eller längst ut på Ekenäs. Quizen pågår från maj till september. För att delta i ett digitalt quiz beger du dig till platsen du vill quiza på och skriver in www.play.gpsquiz.com i webbläsaren på mobiltelefonen, eller letar upp en QR-kod att scanna.

På Duse finns ett quiz ett för för barn och ett för vuxna. Båda startar och slutar vid receptionen på campingen. Quizen är längs den blåa leden på 3,8 kilometer. Detta quiz finns tillgängligt från maj till och med sista september.

På Ekenäs finns ett quiz för barn och ett för vuxna. Båda startar vid informationskuren intill parkeringen och slutar på utsiktsplatsen vid Sohuvudsudden. Detta quiz finns tillgängligt från maj till och med sista september.