Bild
Kontakt

Digitalhjälp

Övrigt
29 maj
15:30 - 16:30
Säffle bibliotek

För personer med annat modersmål än svenska

Vi hjälper dig i den digitala vardagen.

Insatsen finansieras av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Karta

Senast uppdaterad • 2024-04-19