En man paddlar kajak på spegelblank sjö mellan små kobbar, öar och skär i Glaskogen naturreservat
Kontakt

Naturreservat

Vandra i orörd, rofylld och vacker natur, längs tjärn och sjöar. Förbi kulturminnesplatser som gamla torp, där marken en gång odlades, genom trolsk gammelskog med mängder av rara växter. Nedan finns de leder som är mest lättillgängliga. Några leder är inte i reservat men av kulturhistorisk intresse och i närheten av reservaten. Hitta din favorit bland vandringslederna. I plusboxen finns översiktskarta att öppna och ladda ner.

Kontakt
  • Säffle Turistinformation

    Säffle turistbyrå

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 10

    Västra Storgatan 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-11-16