Bild
Kontakt

Arrangera evenemang

Säffle kommun stöttar arrangörer som vill skapa betydelsefulla och minnesvärda evenemang för invånare och besökare. Här finns information om hur du som arrangör kan beviljas bidrag till ditt evenemang.

Säffle kommun beviljar ekonomiskt stöd till de evenemang som stärker kommunen som plats att leva på, verka i och besöka.

De evenemang som kommunen väljer att stödja ska arrangeras på ett professionellt arbetssätt enligt angivna riktlinjer samt vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbara.

Exempel på evenemang

 • Familjedag/folkfest
 • Musik/konsert
 • Teaterföreställning
 • Dansföreställning

Kriterier

För att bli beviljad evenemangsstöd bör evenemanget uppfylla flera av nedanstående kriterier

 • Stärka Säffle kommun som varumärke och en levande stad och landsbygd
 • Bidra till ett engagerat föreningsliv
 • Verka för nytänkade, hållbara och innovativa inslag
 • Generera besökare och övernattningar i Säffle kommun
 • Evenemanget ska hållas inom kommunen
 • Evenemanget ska vara tillgänglighetsanpassat

Motprestation

Vid beviljat evenemangsstöd förväntas följande motprestationer:

 • Bifoga Säffle kommuns logotyp i all marknadsföring
 • Samverkan med kommunen genom länkar och information på sociala medier
 • Bistå med bilder som kommunen kan använda för publicering

Ansökan

Fyll i digital ansökningsblankett och skicka till ida.kraft@saffle.se. Bifoga budget och tillståndshandlingar.

Skicka in din ansökan senast tre månader innan evenemangsdatum. Glöm inte att ansöka om tillstånd hos polisen, se länkar nedan. Tänk på att vid återkommande evenemang införa nya inslag/förändringar i programmet.

Mallar, checklistor och länkar

Senast uppdaterad • 2020-04-08