Bild
Kontakt

Arrangera evenemang

Säffle kommun stöttar arrangörer som vill skapa betydelsefulla och minnesvärda evenemang för invånare och besökare. Här finns information om hur du som arrangör kan beviljas bidrag till ditt evenemang.

Säffle kommun beviljar ekonomiskt stöd till de evenemang som stärker kommunen som plats att leva på, verka i och besöka.

De evenemang som kommunen väljer att stödja ska arrangeras på ett professionellt arbetssätt enligt angivna riktlinjer samt vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbara.

Exempel på evenemang

 • Familjedag/folkfest
 • Musik/konsert
 • Teaterföreställning
 • Dansföreställning

Kriterier

För att bli beviljad evenemangsstöd bör evenemanget uppfylla flera av nedanstående kriterier

 • Stärka Säffle kommun som varumärke och en levande stad och landsbygd
 • Bidra till ett engagerat föreningsliv
 • Verka för nytänkade, hållbara och innovativa inslag
 • Generera besökare och övernattningar i Säffle kommun
 • Evenemanget ska hållas inom kommunen
 • Evenemanget ska vara tillgänglighetsanpassat

Motprestation

Vid beviljat evenemangsstöd förväntas följande motprestationer:

 • Bifoga Säffle kommuns logotyp i all marknadsföring
 • Samverkan med kommunen genom länkar och information på sociala medier
 • Bistå med bilder som kommunen kan använda för publicering

Ansökan

Fyll i formuläret nedan.

Skicka in din ansökan senast tre månader innan evenemangsdatum. Glöm inte att ansöka om tillstånd hos polisen, se länkar nedan. Tänk på att vid återkommande evenemang införa nya inslag/förändringar i programmet.

Mallar, checklistor och länkar


Skriv vilken förening som söker evenemangsstöd
Föreningens organisationsnummer
Föreningens bankgiro/plusgiro som evenemangsstödet ska betalas ut till
E-postadress till förening
Namn och kontaktuppgifter till ansvarig sökande

Evenemangstitel
Datum och tid
Evenemangsbeskrivning
Plats
Målgrupp
Ange lokal, regional eller nationell nivå
Beräknat antal besökare
Eventuella medarrangörer

Beskriv vilka åtgärder som finns för tillgänglighetsanpassning och säkerhetsarbete som tex. rullstolsplatser etc. samt ev. ordningsvakter, avspärrning.

Vilka åtgärder och eller miljömedvetna och hållbara val vidtas för evenemanget? Exempelvis återvinning, renhållning, engångsartiklar, material osv.

Beskriv kort marknadsföringsplan, vart när och hur marknadsför du evenemanget?

Ange beräknade utgifter och intäkter för evenemanget, tex. lokalhyra, marknadsföring, arvoden, biljettintäkter etc.

Ange ansökt totalbelopp för evenemanget (maxbelopp är 50 000 kr)
Senast uppdaterad • 2021-06-18