Bild
Kontakt

Arrangera evenemang

Säffle kommun stöttar evenemang för invånare och besökare i vår kommun. Här finns information om hur du som förening kan beviljas bidrag till ditt evenemang.

Målen med evenemangsstödet är följande:

 • Stärka Säffle kommun som en levande stad och landsbygd att leva och verka i samt att besöka
 • Stärka Säffles platsvarumärke
 • Bidra till ett engagerat föreningsliv

De arrangörer som kommunen väljer att stötta, förutsätts arbeta aktivt för allas lika värde, för att evenemangen ska vara tillgänglighetsanpassade, miljö- och socialt hållbara samt ekonomiskt försvarbara. Säffle Kommun har inte möjlighet att bevilja stöd till evenemang som riktar sig mot välgörenhet.

Exempel på evenemang

 • Familjedag/folkfest
 • Musik/konsert
 • Teaterföreställning
 • Dansföreställning

Kriterier

För att få evenemangsstöd bör evenemanget utgå från följande kriterier:

 • Generera besökare och övernattningar i Säffle kommun
 • Nya typer av evenemang premieras
 • Evenemang för barn och unga premieras
 • Evenemanget ska vara gratis och öppet för alla att ta del av som åskådare. Detta innebär att man även kan söka stöd för en del av ett större evenemang, exempelvis en barnaktivitet som ingår i en större helhet om just denna aktivitet är gratis.
 • Evenemanget ska vara alkohol- och drogfritt. Detta innebär att man även kan söka stöd för en del av ett större evenemang, exempelvis en barnaktivitet där alkohol inte serveras.
 • Arrangören ska ha undersökt möjligheterna till annan finansiering, exempelvis sponsorer och sökta projektmedel.

Motprestation

Vid beviljat evenemangsstöd förväntas följande motprestationer:

 • Säffles platsvarumärke ska synas i all marknadsföring. Platsvarumärket hittar du här
 • Arrangören ska skicka in information om evenemanget till evenemangskalendern
 • Arrangören ska kontakta lokal press
 • I evenemang som är återkommande ska det förekomma nya inslag
 • Erforderliga tillstånd ska mejlas i god tid innan evenemanget
 • Evenemanget ska genomföras
 • Evenemanget ska hållas i kommunen
 • En utvärdering av evenemanget ska göras,  utvärderingen hittar du här.

Ansökan

Fyll i formuläret nedan.

Skicka in din ansökan senast tre månader innan evenemangsdatum. Glöm inte att ansöka om tillstånd hos polisen.

Här hittar du en checklista som kan vara användbar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lycka till med ditt evenemang!Skriv vilken förening som söker evenemangsstöd
Föreningens organisationsnummer
Föreningens bankgiro/plusgiro som evenemangsstödet ska betalas ut till
E-postadress till förening
Namn och kontaktuppgifter till ansvarig sökande

Evenemangstitel
Datum och tid
Beskrivning av evenemanget samt hur ovanstående kriterier uppfylls
Plats
Målgrupp
Ange lokal, regional eller nationell nivå
Beräknat antal besökare
Eventuella medarrangörer

Beskriv vilka åtgärder som finns för tillgänglighetsanpassning och säkerhetsarbete som tex. rullstolsplatser etc. samt ev. ordningsvakter, avspärrning.

Vilka åtgärder och eller miljömedvetna och hållbara val vidtas för evenemanget? Exempelvis återvinning, renhållning, engångsartiklar, material osv.

Beskriv kort marknadsföringsplan, vart när och hur marknadsför du evenemanget?

Ange beräknade utgifter och intäkter för evenemanget, tex. lokalhyra, marknadsföring, arvoden, biljettintäkter etc. Här ska man också ange om man sökt andra kommunal bidrag samt om och vart man sökt extern finansiering.

Ange ansökt totalbelopp för evenemanget
Kontakt
 • Helena Karlsson

  Evenemangskoordinator, Destinationsutvecklare

  Kommunledningskontoret

  0533-681507

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-15