Bild
Kontakt

Trivselregler

 • Biblioteket ska vara en trygg och säker plats för alla.
 • Visa hänsyn och respekt för både besökare och personal. Vi har
  nolltolerans mot kränkande beteende och diskriminering.

 • Samtala gärna, men anpassa ljudnivån så du inte stör andra. Det
  gäller även telefonsamtal. Använd inte högtalarfunktionen i mobilen.

 • Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger på biblioteket.

 • Ta hänsyn till allergiker och undvik starka dofter. Ta inte med
  nötter i lokalerna.

 • Du får ha med dig lättare förtäring som inte smular, sölar eller
  skräpar ner, eller som luktar starkt.

 • Du får inte ta med dig djur till biblioteket, med undantag för
  assistanshundar.

 • Flytta inte runt möbler och stolar.

 • Lämna aldrig små barn utan uppsikt i lokalerna.

 • Barnavdelningen är till för barn 0-18 år och deras vuxna.

 • Barnavdelningen är en lekfull plats, men ingen lekplats. Du har ansvar för ditt barn när ni besöker biblioteket, och att ni städar efter er innan ni går. När du är på barnavdelningen vill vi att du har fullt fokus på ditt barn. Personalen har inget ansvar för att passa på ditt barn.


  Tack för att du visar hänsyn!
Senast uppdaterad • 2022-07-13