Bild
Kontakt

Tillgänglighet

Parkering
Handikapparkering finns 25 m från entrén, och möjlighet finns att komma nära med fordon alldeles invid huvudentrén. Entré i markplan. Automatisk dörröppnare finns.

Lokalerna allmänt
Biblioteket är i tre publika plan, därför är tillgängligheten något mindre god i vissa avseenden såsom trängre utrymmen osv. Framkomligheten underlättas av att trappstegen är färgmarkerade i svart och gult. Ledstänger finns.

Hörslinga
Hörslinga finns i lokalen.

Hiss
Anropsknapp i rullstolshöjd. Reliefknappar på manöverpanel. Signal vid stannplan, dörrautomatik.

Toalett
Toaletter finn på två plan. På bottenplan finns en rymlig toalett (2,08 x 2,12m) men denna uppfyller inte helt alla krav för handikapptoalett . På plan två finns skötbord.

Ledarhund
Ledarhund är tillåtet att medföra för synskadade personer. Annars djurfritt samt rökfritt. Inga heltäckningsmattor.

Hjälpmedel
Läsglasögon finns att låna. Läskamera finns på entréplan.

Särskilda tjänster
- Boken Kommer (Hemkörning av medier)
- Talböcker
- Storstilsböcker
- Lättlästa böcker

Senast uppdaterad • 2020-11-16