Bild
Kontakt

Släktforskning

Välkommen att utforska dina rötter. På biblioteket finns möjlighet att släktforska.

I släktforskningsrummet finns två datorer, båda med uppkoppling mot Internet och med möjlighet att söka i databaserna Digitala forskarsalen och Arkiv Digital. Här finns inskannade kyrkoböcker där bl.a. hela Värmland ingår. Det finns även utskriftsmöjlighet: avgift 4 kr per sida. I övrigt är det gratis att använda datorerna.

I släktforskningsrummet finns även en läsapparat för mikroficheläsning och en för mikrofilm. Datorerna bokas i vårt bokningssytem för datorer - Netloan. Fråga i biblioteksinformationen för ytterligare information. Kyrkoarkivalier över Säffle kommun finns dels på film och dels på mikrofiche. Dessutom finns material över Stavnäs, Ed och Borgvik samt delar av Åmål och Grums.
Mikrofiche finns också över bl.a. vissa generalmönsterrullor, Fryxells "Wermelands slägtebok", Grills "Sockenregister och utdrag" osv.

I bibliotekets magasin finns vår samling av mikrofilm över äldre årgångar av Säffle-tidningen. Observera att det finns ett glapp i beståndet mellan åren 1930-1940 och 1946-1968.
Det finns ingen möjlighet till kopiering av mikrofilm eller mikrofiche på biblioteket.

Senast uppdaterad • 2019-12-30