Bild
Kontakt

Utlysning konstnärlig gestaltning

Säffle kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning vid Svanskogs förskola/skola, Säffle kommun.

Budget: 300 000 Skr exklusive moms
Skissförslag: 20 000 x 2 Skr exklusive moms/skiss
Behörighet: Konstnärlig högskoleutbildning eller dokumenterad konstnärlig yrkeserfarenhet i minst 3 år
Registrerad för F-skatt, alternativt via företag med F-skatt
Typ: Konstnärlig gestaltning i utemiljö
Kulturella sektorer: Bild/form
Län: Värmlands län
Sista ansökningsdag: 2022-06-10

Bakgrund
På Svanskogs förskola med 35 barn finns möjlighet att utvecklas i lustfyllda undervisningssituationer med mycket lek och glädje. Förskolan ligger skogsnära vilket gör att utflykter är en naturlig del av undervisningen. Förskolan ligger i ära anslutning till skolan vilket främjar ett gott samarbete mellan skolformerna.

Svanskogs skola är en F-6 skola med cirka 60 elever och cirka 35 elever i fritidshemmet. Klasserna är små och undervisningen bedrivs i åldersblandade skolklasser. Svanskogs skola har en liten skog på skolgården. En annan naturlig lekplats för barnen är Svanskogs arena där de flesta bollsporter utövas. Svanskog skola har genomgått en omfattande renovering.

Ledord: trygghet – lekfullhet – mångfald

Genom workshop har förskolebarnen och eleverna uttryckt följande önskemål om konstnärlig gestaltning.

 • I förskolan har barnen resonerat utifrån det de känner till och som är lokalt. De har resonerat om att ha en drake att klättra på och vid.
 • Eleverna ger följande förslag: Lusthus eller liknande med bänkar att sitta på, läsa, spela kort, prata, kanske ha ett schackbord, kanske hängmattor.
 • En plats utomhus, kanske ett växtområde/minipark, där man kan återhämta sig.
 • Skolan skulle bli roligare och mer lekfull om det fanns små platser där man kunde sitta. Gärna med tak så att man slipper bli blöt.
 • Mer växtlighet önskas både inomhus och utomhus.
 • En liten Mumindal med blommor som gör att fjärilar vill vara där, med stigar och lena stenar att känna på.

Plats
Gården på förskolan/skolan framsida. Miljön i närheten av eken, mellan lekplatsen och skogsdungen.

Platsen där gestaltningen ska vara

Uppdragskriterier
För det här uppdraget söker vi konstnär som vill arbeta medskapande med eleverna på skolan. Konstnären väljer själv på vilket sätt och i vilken utsträckning eleverna ska vara med och bidra till konstverket.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö och specifikt i skolmiljö. Konstverket ska kunna integreras i miljön men samtidigt agera identitetsskapande och tillföra ett unikt inslag på platsen.

Tekniska krav
Konstverken ska ha en hög hållbarhet och vara anpassat för en utomhusmiljö med mycket barn. Slitage och skador som kan uppstå i famtiden ska kunna åtgärdas av extern part utifrån konstnärens instruktioner och ritningar. Konstverket får inte utgöra någon risk för fallolyckor eller liknande.

Intresseanmälan ska innehålla

 1. Kontaktuppgifter: namn, adress, tel, e-post.
 2. CV Max 2 A4.
 3. 2–3 referensprojekt med bilder och textbeskrivning. Max 200 ord/referensbild.
 4. Ett utkast till idé utifrån den information och önskemål om konstnärlig gestaltning som bifogas i utlysningen. Max 300 ord, dvs. en kortfattad första idé, inte ett skissförslag.

Intresseanmälan 1-4 samlas i ett pdf-dokument.

Bedömningsprocess
Steg 1: Kultursamordnare/konstsakkunnig och kulturchef tar fram 10 förslag på konstnärer som tänkbara att utföra uppdraget

Steg 2: Konstråd (jury) tilldelar skissuppdrag till 2 konstnärer.

Steg 3: Konstråd i samråd med Svanskog skola fattar beslut om vilken konstnär som ska tilldelas uppdraget.

Konstråd består av:
Kultursamordnare/konstsakkunnig
Kulturchef
Stadsarkitekt
Fastighetsstrateg

Vid bedömning tas följande i beaktande:

 • Möjlighet till genomförande inom angiven budget
 • Estetiska och konstnärliga aspekter
 • Samverkan med miljön
 • Tolkning av uppdraget
 • Underhållsaspekter, tekniska lösningar och hållbarhet

Tidplan

 • Sista dag för intresseanmälan 2022-06-10 
 • Tilldelning av skissuppdrag till två konstnärer 2022- 06-17 
 • Sista dag för inlämning av skiss 2022-08-21
 • Tilldelningsbeslut 2022-09-09
 • Anbudet/ Skissen ska vara giltig till 2022-11-21
 • Slutbesiktning men flexibilitet finns för sista datum 2022-12-20 

Frågor besvaras på mail till camilla.bark@saffle.se el. tel. 0533-681615
Intresseanmälan ska inkommit senast 2022-06-10 23:59 via e-tjänst
Varje ansökan samlas i en pdf.
Besked till samtliga sökande senast 20 juni

Skicka in din intresseanmälan här
Kontakt
 • Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  0533-68 16 61

  Kanaltorget 3, Säffle

 • Katarina Kristoffersson

  Kulturchef

  Kulturförvaltningen

  0533-68 15 08, 076-631 55 08

  Kanaltorget 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-05-17