Hemsjukvård
Kontakt

Hemsjukvård

Hemsjukvård erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och gäller personer från 7 år och uppåt.

Ansvaret för sjukvården är uppdelat mellan kommunen och Region Värmland (landstinget). Kommunen ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler. På 1177 får du mer information om vilken sjukvård som Region Värmland erbjuder på vårdcentraler och sjukhus. Det är dit du ska vända dig om du vill träffa en läkare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

För att en sjuksköterska från hemsjukvården skall komma hem till dig krävs att din behandlande läkare har bedömt att du behöver hjälp med en uppgift i hemmet (till exempel en såromläggning) Läkaren gör bedömningen att du på grund av din sjukdom inte kan ta dig till din Vårdcentral och sjuksköterskan (eller delegerad hemtjänstpersonal) i kommunen får då ett skriftligt uppdrag från din behandlande läkare att utföra uppgiften i ditt hem och med ditt samtycke tillgång till din dokumentation på Vårdcentralen.

Kontakt
  • Pontus Johansson

    Avdelningschef hemsjukvård

    Socialförvaltningen

    0533-68 19 53

    Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-20