Program för anhörigstödet
Kontakt

Program för anhörigstödet

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Då är du anhörig. Kommunens anhörigstöd är till för dig som vårdar eller hjälper en yngre eller äldre närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk. Din närstående kan vara till exempel familjemedlem, släkt, vän, kollega eller granne.

Du som anhörig är välkommen att delta i anhörigstödets aktiviteter, vissa av aktiviteterna är riktade till alla anhöriga, vissa av dem är till för en speciell målgrupp. Vissa av aktiviteterna kräver föranmälan! De flesta aktiviteterna är kostnadsfria om inte annat anges. Du ordnar själv med transport till och från aktiviteterna.

Våren 2021

Anhörigstödet anpassar sin verksamhet till den pandemi som råder därav sker inga gruppaktiviteter i nuläget.
Vi återkommer då vi kan träffas igen! Vilket vi ser fram emot!

Stödsamtal

Du som anhörig kan få stödsamtal genom att kontakta anhörigkonsulenten. Läs mer under "Förmåner inom anhörigstöd". öppnas i nytt fönster

Digitala anhörigcirklar

På Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, så erbjuds det digitala anhörigcirklar. Läs mer på Nka´slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

 

Kontakt
  • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Socialförvaltningen

    0533-68 12 96

    Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-12-22