Kontakt

Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är till för Dig som vårdar eller hjälper en yngre eller äldre närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk.
Din närstående kan vara till exempel familjemedlem, släkt, vän, kollega eller granne.
Ibland kan det kännas ensamt, orosfyllt och tungt att vårda och hjälpa en närstående.
För Dig finns anhörigstödet - Vi vill ge Dig stöd och uppmuntran i Din roll!

Kontakt
  • Agneta A Pettersson

    Avdelningschef äldreomsorg

    Socialförvaltningen

    0533-68 16 72

    Järnvägsgatan 13, Säffle