Utredning
Kontakt

Utredning

AUDIT/DUDIT

AUDIT är särskilt avsett för tidig identifiering av skadligt drickande. AUDIT är ett papper med tio frågor som kan användas för att upptäcka alkoholproblem.

Är du osäker på om din alkoholkonsumtion kan vara skadlig för dig? Då kan detta vara ett enkelt sätt att undersöka det på.

Kontakta Livsstilsmottagningen så hjälper vi dig.

På samma sätt kan vi hjälpa dig som använder tabletter eller någon annan drog. Då använder vi DUDIT, som är ett papper med elva frågor.

ASI (Addiction Severity Index)

ASI är en struktuerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för männsikors missbruksproblem. Intervjun täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet.

ASI-intervjun kan vi använda som ett underlag för en diskussion om vilken hjälp du bäst behöver.

ADDIS (Alkohol Drog Diagnos InStrument)

ADDIS är ett hjälpmedel för att identifiera problem orsakade av alkohol och andra droger. Vi gör en intervju som blir en kartläggning av personens alkohol/drogvanor.

Allt är kostnadsfritt och du är välkommen att kontakta oss för en ADDIS-intervju.

Screening av spel

Vi använder oss av NODS. Det är ett instrument bestående av 17 frågor för bedömning och kartläggning av spelproblem.

Biomedicinska tester

Vanliga symtom hos högkonsumenter av alkohol är bland annat: oro, sömnsvårigheter, rytmrubbningar i hjärtat, hudbesvär som eksem och psoriasis (som läker dåligt), svåra infektioner och magbesvär.

Prover som kan visa på att du har en riskfylld konsumtion:

 • Mäta ditt blodtryck
 • Leverstatus (GT)
 • CDT (förhöjt 1-3 veckor efter en hög alkoholkonsumtion.)
 • MCV (förhöjt 2-6 månader efter en hög alkoholkonsumtion)
 • PEth (en känslig alkoholmarkör)
 • EtG och EtS (alkoholintag dagen innan som vanligen mäts i urinprov)

Vid minskad alkoholkonsumtion förbättras provsvaren ofta snabbt och påtagligt. Det har visat sig vara mycket motiverande och uppskattat av våra besökare att få se provsvaren bli bättre när man minskar eller slutar dricka.

Tillsammans med din vårdcentral kan vi lägga upp en gemensam planering.

Kontakt
 • Livsstilsmottagningen

  (f.d. Alkoholpolikliniken)

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00 till kommunens växel

  Ingen e-post tillgänglig

  Sundsgatan 1b, Säffle (Säfflehälsans lokaler i hus 5)

Senast uppdaterad • 2021-05-26