Brukarorganisationer
Kontakt

Brukarorganisationer

När det gäller allmänhetens kontakt med oss i Säffle är alla välkomna till öppna möten som vi håller sista torsdagen varje månad i Säfflekyrkans församlingshems lokaler i källarplanet kl. 19:00, ingång vid klockstapeln.

Telefonkontakt med oss sker lämpligast via vår telefonsvarare, tel. 054-18 87 22.

SBF Karlstad är en idéel förening med syftet att hjälpa både spelare och anhöriga till ett bättre liv och mående. För att uppnå detta anordnar vi självhjälpsmöten varannan vecka. Alla över 18 år, både spelare och anhöriga, är välkomna, oavsett var i landet man är bosatt.

Man kan också få stöd och svar på frågor här: 073-076 06 57.

LP-kontakten är en plats dit du är välkommen

 • Vi är där för din skull
 • Du hittar vänner och varm gemenskap
 • Vi vill stödja och hjälpa dig om du har problem med missbruk
 • LP är en kristen social verksamhet
 • Vi kan förvalta förtroende om du behöver någon att samtala med

Vi finns på Västra Storgatan 8, vardagar kl. 12:00 - 16:00.

Välkommen!

Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete.

Vi driver ett café på V Storgatan 8 i Säffle som är öppet måndag-fredag 08:00-12:00. Onsdagkvällar har vi öppet café för ungdomar.

Till Ria kan man komma för att fika, spela biljard, läsa dags- och veckotidningar, titta på tv-nyheter på morgonen eller lyssna på musik och koppla av men framför allt umgås med varandra. Det finns möjlighet till enskilda samtal och stöd.

Det är människor i olika livssituationer som besöker vår verksamhet, det kan vara de som är i ett drogberoende eller de som har kommit från beroendet och numera är drogfria. Ensamma människor kommer också till Ria för den sociala gemenskapen.

Kontaktuppgifter: Föreståndare Katarina Blidstam
0533-121 12 eller till katarina.blidstam@helamanniskan.se

I rådet finns representanter från Väckarklockan på Livsstilsmottagningen, Svea Vårdcentral, Vårdcentralen Säffle, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Säffle, LP, Länkarna, Ria och AA.

Syfte

 • Att sprida vad som finns att tillgå i Säffle kommun när det gäller missbruk- och beroendevård.
 • Att stödja och bidra till att utveckla patienters, klienters och närståendes inflytande över missbruks- och beroendevården.
 • Att medverka till att missbruks- och beroendevården är lättillgänglig, demokratisk och rättssäker.
 • Att med vår särskilda kompetens medverka i informations- och kunskapsspridning.
 • Att ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information.
Kontakt
 • Livsstilsmottagningen

  (f.d. Alkoholpolikliniken)

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00 till kommunens växel

  Ingen e-post tillgänglig

  Sundsgatan 1b, Säffle (Säfflehälsans lokaler i hus 5)

Senast uppdaterad • 2021-06-10