Behandling
Kontakt

Behandling

Om du strävar efter att leva helnykter och/eller drogfritt, så kan detta vara något för dig. Behandlingsprogrammet sker i grupp, från tre upp till åtta personer. Mycket av arbetet måste du göra själv mellan sessionerna. Du får en del hemuppgifter.

Väckarklockan innehåller tolv sessioner under tolv veckor och därefter sex återträffar under ett halvår. Totalt 18 träffar.

MET-programmet består av fem samtal.

 • Vecka 1 Samtal 1 Introduktion och kartläggning
 • Vecka 2-3 Samtal 2 Återkoppling på kartläggningen, närstående närvarande
 • Vecka 4 Samtal 3 Uppföljning
 • Vecka 8 Samtal 4 Uppföljning
 • Vecka 12 Samtal 5 Avslut

Motivational Enhancement Therapy (förkortas MET och i Sverige kallas den Motivationshöjande behandling), är en behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende.

Kartläggningen av alkoholens eventuella effekter består av en intervju, ett antal frågeformulär samt alkoholrelaterade biomarkörer. Efter återkopplingssamtalet följer tre MI-samtal. En närstående rekommenderas att delta i samband med återkopplingssamtalet.

Eftersom hela familjen påverkas av en persons missbruk kan det finnas behov av att hantera sina känslor och beteenden som missbruket bidrar till. Ni har möjlighet att komma till oss som par eller som hel familj.

Kuratorn har gått GSI:s grundutbildning i familjeterapi FT1 till och med FT3.

Socialsekreteraren har läst introduktion i familjeterapi 15 poäng, på Karlstad universitet.

En möjlighet för dig som vill bli haschfri.

HAP står för Hasch Avvänjnings Programmet. Det pågår mellan 6-8 veckor med minst 18 möten (cirka 3 gånger/vecka). Mötena sker alltid individuellt (inte i grupp).

HAP är ett strukturerat program där man går igenom olika steg med fokus på:

 • Den medicinska fasen. Innehåller teman såsom påverkan av haschet, missbruksmönster och upplevelser av tid m.fl.
 • Den psykologiska fasen. Innehåller teman såsom hemsituation, känslor och ensamhet till exempel.
 • Den sociala fasen. Innehåller teman såsom det dagliga livet, rotlöshet, tillhörighet exempelvis.

Fokus är att vara helt drogfri. Anhöriga kan medverka i början, mitten och i slutet av programmet. Detta kan vara viktigt för att den anhöriga ska få hjälp med att förstå vad som händer den som går i HAP.

Målgruppen är personer från 18 år och uppåt.

Kurs-/behandlingsprogrammet är för personer som vill förändra sina spelvanor. Det är baserat på kognitiv beteendeterapi. Programmet sker enskilt eller i grupp. Mycket av arbetet måste du göra själv och därför kommer du att få en del hemuppgifter. Vi träffas en gång i veckan under sammanlagt åtta veckor.

Du kommer att få hjälp med att identifiera och hantera risksituationer för spel, att hitta alternativ att belöna sig med, att träna nya mönster samt grundläggande kunskaper om spelberoende.

Vi kan alla råka ut för oro, ångest, kriser, sömnsvårigheter och smärta. Ofta är besvären övergående men de blir ibland långdragna och så besvärliga att man söker läkare. En del får då utskrivet läkemedel som hjälp. För vissa leder detta till andra svårigheter som abstinens och beroende.

Har du funderingar på att sluta eller trappa ner så bör du kontakta din läkare.

Antabus

Ibland kan det vara svårt att få stopp på sitt drickande. Då kan Antabus (disulfiram) vara ett hjälpmedel en tid. Antabus huvudsakliga värde ligger i att den kan förhindra impulsdrickande i ett första skede av nykterheten. Antabus kan beskrivas som en "krycka" för den som brutit benet.

Naltrexon

Nedsätter de akuta känslorna av välbehag som intag av alkohol medför och nedsätter också alkoholbegäret som uppstår vid avhållsamhet.

Campral

Kallas populärt för antisugtabletter. Campral (akamprosat) används för att minska suget efter alkohol.

Kontakta din läkare för en diskussion om vad som skulle passa dig bäst. Du kan också kontakta Livsstilsmottagningen, så kan vi berätta om våra erfarenhet av dessa mediciner

Kontakt
 • Livsstilsmottagningen

  (f.d. Alkoholpolikliniken)

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00 till kommunens växel

  Ingen e-post tillgänglig

  Sundsgatan 1b, Säffle (Säfflehälsans lokaler i hus 5)

Senast uppdaterad • 2021-05-26