Föräldrastöd

Möt andra föräldrar

Föräldraskap

Läs mer på 1177

Följ oss på Facebook

Gillar du Familjecentralen?

Välkommen till Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för alla blivande föräldrar och familjer med barn 0 till 6 år. Till oss kan du vända dig med frågor som rör familjen, de små barnen och om att vara förälder. Familjecentralen är också en mötesplats där man kan träffas och umgås med andra familjer. Vi som arbetar här finns för att ge dig och ditt barn en god start i livet.

Hos oss samverkar Region Värmland och Säffle kommun och vi erbjuder:

Föräldrastöd

Familjecentralen erbjuder även föräldrautbildning i grupp till dig som blivande förälder och föräldraskapsutbildning till föräldrar. Vi erbjuder också information, kunskap, rådgivning och stöd, enskilt och i grupp.

Våra mål

Vårt mål är att främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att finnas tillgänglig som mötesplats, stärka det sociala nätverket och skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga.

Familjecentralens besöksadress

Vi finns på Sundsgatan 1, 661 40 Säffle, i samma hus som vårdcentralen. Ingång via huvudentrén. Ta till vänster och ta trappor eller hiss upp till våning 5.

Se Familjecentralens broschyr

Varmt välkommen till öppna förskolan!

Den öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum - en mötesplats dit alla föräldrar och barn 0-6 år är välkomna.

Blivande förälder 1177

Här kan du läsa allt om graviditet, förlossning och föräldraskap.

Barnmorskemottagning 1177

Till oss kan du vända dig med frågor i livets olika skeden från tonåring till mogen kvinna.

Barnavårdscentralen 1177

Till oss kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling.

Vårdcentralen 1177

Till vårdcentralen kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa.

Sociala medier

Facebookflöde