Bild
Kontakt

Klagomål och synpunkter

Vi har som målsättning inom socialnämndens verksamheter att hålla en hög kvalitet

Du har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål inom våra olika verksamheter. Genom dina synpunkter kan vi bemöta det enskilda ärendet och på så sätt också utveckla våra verksamheter. Vi handlägger våra ärenden skyndsamt.

Inom Säffle kommun använder vi följande modell för hantering av synpunkter eller klagomål:

 • Om du har ett klagomål eller synpunkt kan du använda vår e-tjänst för att anmäla till oss, se länk nedan.
 • Du kan också skicka in ditt klagomål på nedanstående adress eller lämna det till ansvarig personal
 • Du kan också ta kontakt med vår socialt ansvarige socionom, SAS, se länk nedan.
Synpunkter och klagomål inom Socialförvaltningen
Socialt ansvarig socionom, SAS
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-02-02