Kontakt

Socialnämndens ledamöter och ersättare

Socialnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Under mandatperioden 2023-2026 är den politiska fördelningen följande:

(C) har fyra ordinarie ledamöter samt två ersättare
(M) har två ordinarie ledamöter samt en ersättare
(SiV) har en ordinarie ledamot samt en ersättare
(S) har två ordinarie ledamöter samt två ersättare
(SD) har två ordinarie ledamöter samt två ersättare
(KD) har en ersättare
(L) har en ersättare
(MP) har en ersättare

(C) innehar ordförandeposten
(M) innehar vice ordförandeposten
(S) innehar andre vice ordförandeposten

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-02-23