Bild
Kontakt

Funktionshinderråd och samverkansråd

Kommunala funktionshinderrådet är ett remiss- och referensorgan för samråd före beslut i frågor som rör människor med funktionsnedsättning och i övrigt ett organ för ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshinderorganisationerna i kommunen.

Funktionshinderrådet har sammanträden fyra gånger per år. Det finns även arbetsutskott som kan ge yttranden i brådskande fall.

Vill du läsa protokoll som är äldre än 2019? Kontakta kommunens funktionshinderkonsulent på 0533-68 12 96.

Samverkansråd

Samverkansråd är ett forum där några av funktionshinderorganisationernas ledamöter från kommunala funktionshinderrådet och vissa tjänstemän i kommunen träffas med fokus på funktionshindersfrågor.

Samverkansråd sker fyra gånger per år.

Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-12-05