Bild
Kontakt

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Företrädare för både majoriteten och oppositionen sitter i kommunstyrelsen.

Inom kommunstyrelsen finns ett utskott med fem ledamöter; kommunstyrelsens arbetsutskott, som även utgör budgetberedning.

Kommunstyrelsens ansvar:

Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente:

 • är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen.
 • har också övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning.
 • företräder kommunen i kommunövergripande frågor.
 • bereder ärenden till kommunfullmäktige och är kommunledningskontorets facknämnd.


Ledamöter i Kommunstyrelsen

Ledamöter

Ersättare

Dag Rogne (C), ordförande

(C)

Ola Johansson (M), 1:a vice ordförande

Lars Pettersson (C)

Ann Mlakar (S), 2:e vice ordförande

Lena Sonesson (C)

Markus Bäckström (C)

Veronika Bäckström (C)

Erik Evestam (C)

Gunnel Stake (M)

Peter Erhardsson (C)

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)

Timmy Svensson (C)

Malin Wallerius (Kd)

Claes-Göran Kihlström (M)

Magnus Jansson (L)

Hèléne Agdén (SiV)

Thomas Augustsson (S)

Thomas Bäck (S)

Michelle Hedberg (S)

Olga Ljung (S)

Hans Kleimert (S)

Stellan Herbertsson (SD)

Nina Johansson (SD)

Stefan Byqvist (SD)

Jimmy Jonasson (SD)

Kontakt
 • Dag Rogne

  Kommunalråd

  Stadshuset

  0533-68 15 01

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-12-22