Kontakt

Fast avgift införs - Individuell mätning av vatten

Individuell mätning och debitering – IMD, innebär att vatten och elförbrukning mäts separat på lägenhetsnivå och kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. I vissa hus mäts enbart vattenförbrukningen separat. Ett internt kontroll- och mätsystem finns för att mäta och debitera respektive lägenhetsinnehavare för faktiskt förbrukning. Säfflebostäder AB har sedan ett antal år tillbaka haft IMD i flertalet flerbostadshus, där då bland annat grundhyran blir något lägre än i de lägenheter som inte har IMD.

Införandet av IMD innebar både en grundkostnad samt en löpande driftkostnad för bland annat abonnemang-, service- och underhållskostnader.

De hyresgäster som har IMD har fram till idag inte haft en fast avgift som motsvarar driftkostnaden. I samråd med hyresgästföreningen har bolaget därför kommit överens om att från och med 1 november blir de lägenheter som har IMD även pålagda en fast avgift på 85 kr/månad, vilket motsvarar bolagets driftkostnader.

IMD innebär både ett hållbarhetstänk och energieffektivisering med förhoppning om att el- och vattenförbrukningen ska minska. En annan positiv effekt är att hyresgästen får betala för sin egen förbrukning och kan på så sätt påverka sina egna kostnader.

För ytterligare information kontakta

Magnus Nilsson, driftoptimerare, 0533-68 17 35
Pernilla Kyrk Grimberg, ekonomichef, 0533-68 17 11
Henrik Woxlin, Hyresgästföreningen, 010-4591547

Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-31