Kontakt

Nytt pris på kall- och varmvatten från 1 juli

För dig som har individuell mätning och debitering (IMD) av vatten och betalar vattenförbrukningen via hyresavin, kommer justering med prishöjning att inträffa från 1 juli 2023.

Anledningen till höjningen är att vi behöver följa marknadspriset som justerades 1 april på grund av ökade kostnader för VA-verksamheten i Säffle. Den nya brukningsavgiften för kallvatten ökar med 15% och varmvatten följer kallvattentaxa tillsammans med uppvärmningskostnad och ger en ökning med drygt 15%.

Priset avser faktisk kostnad för förbrukning och innebär inget övrigt påslag av Säfflebostäder AB.
Det nya priset med start i juli redovisas på hyresavin för augusti månad.

 

Tidigare pris

Nytt pris från 1 juli

Kallvatten

20 kr inkl. moms/m3

23 kr inkl. moms/m3

Varmvatten

65 kr inkl. moms/m3

75 kr inkl. moms/m3


För mer information om VA-taxa i Säffle kommun.


https://www.saffle.se/boende-trafik-och-miljo/vatten-och-avlopp/taxor-och-avgifter.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-04