Bild
Kontakt

Läs- och skrivsvårigheter

Läs och skrivsvårigheter kan försvåra tillgängligheten i samhället. Därför har en grupp intresseorganisationer tagit fram ett informationsmaterial med namn LÄSKpärmen som kan vara till hjälp för personer med dyslexi. (LÄSK = läs och skriv)

Pärmen innehåller information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den tar upp kartläggning, åtgärdsprogram, engelskundervisning, betygsättning, arbetsminne för att nämna några exempel. och ger tips både till undervisning och läxläsning.

Pärmen kan även beställas som A4-pärm, som A5-bok eller som e-bok med text och ljud.

LÄSK-pärmen är framtagen i samarbete mellan Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen med medel från Allmänna arvsfonden samt produktionsstöd från Specialpedagogiska institutet.

Kontakt
  • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Socialförvaltningen

    0533-68 12 96

    Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-27