Kontakt

Allmänna val

I Sverige röstar vi vart fjärde år om vilka som ska företräda oss i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val är den 9 juni.

Här hittar du mer information om Europaparlamentsvalet 2024

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

Rösträtt vid riksdagsval

Du som senast på valdagen fyller 18 år, är svensk medborgare och bosatt i Sverige (eller någon gång har varit folkbokförd här) är röstberättigad vid allmänna val till riksdagen, kommun och landsting samt vid val till Europaparlamentet.

Rösträtt vid kommun- och landstingsfullmäktigeval

Utöver vad som sagts om riksdagsval äger du rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige, om du senast på valdagen är:

  • Medborgare i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
  • Medborgare i Island eller Norge
  • Eller om du i andra fall är utlänning, men varit folkbokförd i Sverige under tre år i följd före valdagen.

Röstmottagare

Vill du hjälpa till och vara röstmottagare på valdagen? Läs mer om vad det innebär och gör en intresseanmälan via vår e-tjänst som du hittar genom att klicka på den blå knappen nedan.

Klicka här för att anmäla intresse för att bli röstmottagare
Kontakt