Bild
Kontakt

LIS-plan

Miljö- och byggförvaltningen har gjort ett förslag till revidering av gällande LIS-plan som är ett tematiskt tillägg till Säffle kommuns översiktsplan (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS).

Sedan kommunens första LIS-plan antogs 2013 har vissa ändringar gjorts i strandskyddslagstiftningen. Strandskyddets utbredning har förändrats, vilket har medfört att befintliga LIS-områdens avgränsning i vissa fall har förändrats. Tidigare områden har setts över och antingen bekräftas i sin nuvarande form eller reviderats, 14 nya områden har tillkommit och två områden tas bort.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har detta varit utställt under tiden 3 februari – 8 april 2020.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-11-09