Bild
Kontakt

Ändring av detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud (Juvelen och Diamanten)

Ett förslag till ändring av detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud (Juvelen och Diamanten) har upprättats.

Syftet med att ändra detaljplanen är att kunna genomföra planerad etablering inom befintlig plans område utan omfattande investeringar i omläggning av VA-ledningar. Ändring och utökning av detaljplanen görs framförallt för området Juvelen och Diamanten.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har planförslaget varit utställt under tiden 2 december - 30 december 2019.

Alla inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas i ett granskningsutlåtande som tillsammans med alla planhandlingar lämnas till miljö- och byggnadssnämnden för antagande.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-01-29