Bild
Kontakt

Detaljplan för Norra Kronvägen

Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för utökning av befintligt industriområde vid kronvägens förlängning och väg 175.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Säffle stad och omfattar del av fastigheterna Säffle 5:17, Säffle 5:16 och Säffle 5:37. Säffle 5:16 och 5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägd. Syftet med planen är att möjliggöra mark för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde.

Kommunfullmäktige beräknar att anta detaljplanen i januari 2023.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2022-12-22